Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы удуртукчуларның кичээнгейин бюджет чорудуунче угландырган 29.09.2020 Тываның Баштыңы удуртукчуларның кичээнгейин бюджет чорудуунче угландырган
«Ам 2021 чылдың бюджедин хевирлээрининиң үези чоруп турар. Кижилерниң амыдыралчы чугула херек шупту айтырыгларын көрүп, чаңгыс чер-чурттугларывыска эң ажыктыг объектилер база хемчеглер дээш акша-хөреңгини салып алыр ужурлуг бис

Тываның Баштыңы коронавируска удур тайылбыр ажылын күштелдирерин негээн 29.09.2020 Тываның Баштыңы коронавируска удур тайылбыр ажылын күштелдирерин негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүнде коронавирус бүгү Сибирьде өрү көдүрлүп эгелээнин демдеглээн. Ооң иштинде Тывада база.

Тывада национал төлевилелдер күүселдезин штабтың ээлчеглиг хуралында көрген 28.09.2020 Тывада национал төлевилелдер күүселдезин штабтың ээлчеглиг хуралында көрген

Тываның Чазаанга национал төлевилелдер талазы-биле ведомстволар аразының штавының ээлчеглиг хуралы болуп эрткен.

Ыдык Бай-Тайганың бажында улуг Овааны катап тургускан 28.09.2020 Ыдык Бай-Тайганың бажында улуг Овааны катап тургускан

Тываның ыдыктыг черлериниң бирээзи Бай-Тайганың шыпшыында Овааны катап тургузуп, ону дагаан езулалды бо дыштаныр хүнде эрттирген.

Ш. Кара-оол: Күскү дүжүт – орулга ажылдап алыр арга 25.09.2020 Ш. Кара-оол: Күскү дүжүт – орулга ажылдап алыр арга

Бо чыл республиканың чер ажылдыгларынга таарымчалыг чыл болган. Чаъстап чайлаанындан, сиген, ногаа, тараа культураларының дүжүдү чаагай үнген.

Тываның Баштыңы экономика яамызынга мурнады боттандырар сорулгаларны айыткан 25.09.2020 Тываның Баштыңы экономика яамызынга мурнады боттандырар сорулгаларны айыткан

Республиканың социал-экономиктиг ажылынга адыр бүрүзүнүң сайыттарының туруштуг ажылындан улуг дыка хамаарылгалыг болурун аппарат хуралында Тываның Баштыңы демдеглээн.

Тываның Чазааның даргазының кандидатуразын Дээди Хуралга бадылаар 24.09.2020 Тываның Чазааның даргазының кандидатуразын Дээди Хуралга бадылаар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күүсекчи эрге-чагыргада – регион Баштыңы биле чазак Даргазы дээди албан-дужаалдарны аңгылаар талазы-биле айтырыгны хөй-ниитиниң киржилгези-биле дыңнаашкынны эрттирерин республика парламентизинге саналдаан.

Covid-19: Тываның Баштыңы школаларда уругларның айыыл чок чорук хандырылгазын күштелдирерин негээн 23.09.2020 Covid-19: Тываның Баштыңы школаларда уругларның айыыл чок чорук хандырылгазын күштелдирерин негээн

Чонувустуң, бир дугаарында уругларның кадыын камгалап, кадагалаар ужурлуг бис.

Тываның Баштыңы республика найысылалында чаа эмнелге төвүнүң тудуун бедии-биле үнелээн 23.09.2020 Тываның Баштыңы республика найысылалында чаа эмнелге төвүнүң тудуун бедии-биле үнелээн

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол найысылалда эң чугула бир объект – коронавирус-биле демисежир чаа медицина төвүнде тудуг ажылдары кайы хире чоруп турарын дүүн хынап четкен.

Тываның Баштыңы республика Чазааның составында өскерилгелерни кылган 22.09.2020 Тываның Баштыңы республика Чазааның составында өскерилгелерни кылган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның аппарат хуралын бөгүн боду башкарып эрттирген.

Тываның чеди өөредилге чери “Өөредилге” национал төлевилел-биле федералдыг грантыларны ойнап алган 21.09.2020 Тываның чеди өөредилге чери “Өөредилге” национал төлевилел-биле федералдыг грантыларны ойнап алган

«Өөредилге» национал төлевилелдиң “Ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиири” федералдыг төлевилелдиң “Ажы-төлдүг хамаатыларга психолог-педагогиктиг, методиктиг болгаш консультативтиг дузаны көргүзер сорулга-биле коммерцияга хамаарышпас организацияларга күрүне деткимчези” деп хемчеглер планының боттаныышкыны-биле Тыва Республиканың чеди өөредилге черлери шыңгыы конкурс шилилдезин эрткеш, федералдыг грантыны ойнап алганнар.

Тыва Республикада сентябрь 20-де короновирус талазы-биле эпидбайдал 20.09.2020 Тыва Республикада сентябрь 20-де короновирус талазы-биле эпидбайдал

Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамызының 2020 чылдың сентябрь 20-де республикада коронавирус талазы-биле эпидбайдалга дыңнадыы.

Тывада мал семирти азыраар баштайгы шөлчүгештер тудуу адакталган 18.09.2020 Тывада мал семирти азыраар баштайгы шөлчүгештер тудуу адакталган

Тывада шээр мал тургузу азыраар баштайгы үш ферма ажылын эгелээн. Мал ажыл-агыйлыг кооперативтерниң баазазынга ниитизи-биле 3,5 муң шээр малды өстүр азыраар.

Федералдыг үндүрүг албанының Тывада эргелелиниң организастыг тургузуун эде чаартыр 17.09.2020 Федералдыг үндүрүг албанының Тывада эргелелиниң организастыг тургузуун эде чаартыр

Россияның федералдыг үндүрүг албанының удуртукчузунуң оралакчызы Андрей Бударин-биле Чазак даргазының бирги оралакчызы Алекандр Брокерттиң ужуражылгазында ооң дугайында чугаа болган.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) үшкү чыыжының чаңгыс мандаттыг Правобережный № 1 соңгулда округунуң депутадынче немелде соңгулдаларның түңнелдери 17.09.2020 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) үшкү чыыжының чаңгыс мандаттыг Правобережный № 1 соңгулда округунуң депутадынче немелде соңгулдаларның түңнелдери

2020 чылдың сентябрь 16-да, Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязы Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) үшкү чыыжының чаңгыс мандаттыг Правобережный № 1 соңгулда округунче депутаттың немелде соңгулдаларын түңнээн.

Бүгү-российжи эртем-практиктиг конференцияның айтыырында - ажыл чок чорук 16.09.2020 Бүгү-российжи эртем-практиктиг конференцияның айтыырында - ажыл чок чорук

Россия Федерациязының Президентизи В. Путин 2024 чылга чедир чурттуң национал сорулгазы биле стратегтиг кол айтырыгларының бирээзинге - ядыы-түреңги чорукту ийи катап эвээжедири деп айыткан.

Владимир Путин Тываның Баштыңынга чаагай күзээшкиннерни дамчыткан 16.09.2020 Владимир Путин Тываның Баштыңынга чаагай күзээшкиннерни дамчыткан

НОВО-ОГАРЕВО, Сентябрь 15. /ТАСС/. Россияның Президентизи Владимир Путин амгы үеде эмнелгеде чыдар Тываның баштыңы Шолбан Кара-оолга эки сегиирин күзээн.

Тыва Республиканың девискээринге 2020 чылдың сентябрь 13-те Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң түңнелдери 15.09.2020 Тыва Республиканың девискээринге 2020 чылдың сентябрь 13-те Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң түңнелдери

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна 2020 чылдың сентябрь 13-те Тыва Республиканың девискээринге 80 төлээлекчи органнарже соңгулдалар болуп эрткенин дыңнаткан.

Тывада тараа болгаш ногаа дүжүдүнүң ажаалдазы эгелээн 14.09.2020 Тывада тараа болгаш ногаа дүжүдүнүң ажаалдазы эгелээн

Тываның чер ажылдыглары тараа болгаш ногаа культураларының дүжүт ажаалдазынче кирген. Каа-Хем биле Таңды кожууннар ажылын мурнап эгелээн.

Tываның 13 кожуунунда мал чеминиң белеткели доозулган 14.09.2020 Tываның 13 кожуунунда мал чеминиң белеткели доозулган

Тываның 17 кожуунунуң 13-жү мал чеминиң белеткелин сентябрь 14-ке чедир дооскан.