Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Хөй ажы-төлдүг ада-иелерни ажылга хаара тудар хемчеглер дугайында 21.03.2018 Хөй ажы-төлдүг ада-иелерни ажылга хаара тудар хемчеглер дугайында

 Республика 3 болгаш оон ажы-төлдүг ада-иелерниң саны-биле Россия Федерациязының субъектилериниң аразында мурнуку черде, ынчангаш апрельдиң ийиги он хонуунда Күш-ажыл аямызы ажыл чок хамаатылар аразындан хөй ажы-төлдүг ада-иелерни база инвалид уруглар азырап олурар ада-иелерни ажылга хаара туткан өнчүнүң шупту хевирлеринде ажыл берикчилеринден бизнес планнарның конкурстуг шилилдезин эрттирерин планнаан.

Тываның Баштыңы соңгулда мурнунуң кампаниязында көдүрүлген шупту чидиг айтырыгларны кичээнгейге алырын негээн 21.03.2018 Тываның Баштыңы соңгулда мурнунуң кампаниязында көдүрүлген шупту чидиг айтырыгларны кичээнгейге алырын негээн

 Тываның Баштыңы президент соңгулдаларының түңнелдериниң дугайында чугаалап тура, күрүне биле чоннуң сонуургалдары каттыжа бээри ховар таварылга деп демдеглээн.

Тывада Россия Федерациязының Президент соңгулдаларының түңнелдерин бадылаан 21.03.2018 Тывада Россия Федерациязының Президент соңгулдаларының түңнелдерин бадылаан

 Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязы Россия Федерациязының Президент соңгулдаларында бадылаашкынның түңнелдерин бадылаан. Бадылаан кижилерниң ниити санындан хууларга онааштыр көргүзүглер түңнелдерин үндұргени ол.

Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганынга белеткенирин чазактың экономика адырынга дааскан 21.03.2018 Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганынга белеткенирин чазактың экономика адырынга дааскан

 2018 чылдың апрель 12-де Красноярскиниң экономиктиг шуулганында «Енисей Сибири» төлевилелди таныштырар.

Тывада хөй-ниити шөлдериниң талазы-биле рейтингилиг бадылаашкынның тиилекчилери илерээн 20.03.2018 Тывада хөй-ниити шөлдериниң талазы-биле рейтингилиг бадылаашкынның тиилекчилери илерээн

Марттың 18-те, РФ-тиң Президент соңгулдаларының хүнүнде, республиканың он муниципалитединиң чурттакчылары хөй-ниити шөлдерин чаагайжыдар талазы-биле бадылаашкынга киришкен.

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызындан күрүне деткимчезин алыр кижилерниң шилилдезин шынарлыг чорударын негээн 20.03.2018 Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызындан күрүне деткимчезин алыр кижилерниң шилилдезин шынарлыг чорударын негээн

 2018 чылда Тывада тарылга шөлдериниң хемчээли 8,5 хуу улгадыр. Эрткен чылга деңнээрге тараа шөлдерин үш катап улгаттырар.

Тывада Каа-Хем суурнуң энергия объектилерин эде чаартырынче 733 млн. рубльди тускайлаар 20.03.2018 Тывада Каа-Хем суурнуң энергия объектилерин эде чаартырынче 733 млн. рубльди тускайлаар
"Росчетки" ПАН-ның директорлар чөвүлели Тыва Республиканың Каа-Хем хоорай хевирлиг суурунда электри четкилерин тудуп база чаартыр талазы-биле инвестиция төлевилелин бадылаанын кампания дыңнаткан.

Тывада Владимир Путинни деткээн көргүзүг Сибирьде эң-не эки 19.03.2018 Тывада Владимир Путинни деткээн көргүзүг Сибирьде эң-не эки

РФ-тиң Президент соңгулдаларында Сибирь федералдыг округтуң регионнар аразынга Тыва эң-не бедик идепкейин көргүскен. Тывада Владимир Путинни эң-не хөй соңгукчу бадылап, Сибирьде мурнуку черже үнген.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Президент соңгулдаларында чаңгыс чер-чурттугларының эң-не демниг чоруу дээш четтиргенин илереткен 19.03.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Президент соңгулдаларында чаңгыс чер-чурттугларының эң-не демниг чоруу дээш четтиргенин илереткен

Тываның чонунуң хамааты быжыг туружунга база чаңгыс демниинге кажан-даа бүзүрээр мен. Президент соңгулдаларының түңнелди ону бадыткады.

Владимир Путин дээш Тываның соңгукчулары 91,98 хуу бадылаан 19.03.2018 Владимир Путин дээш Тываның соңгукчулары 91,98 хуу бадылаан

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязы Россия Федерациязының Президент соңгулдаларында бадылаашкынның баштайгы түңнелдерин дыңнаткан.

Март 18-те Кызылга «Крым чазы» деп митинг-концерт болуп эрткен 19.03.2018 Март 18-те Кызылга «Крым чазы» деп митинг-концерт болуп эрткен

 Кызыл хоорайның Арат шөлүнге Крымның Россия-биле каттышканының дөрт чыл оюнга тураскаадып эрттирген митинг концертке 2500 кижи чыылган. Дыка хөй кижилер өг-бүлелери база ажы-төл-биле байырлалды сонуургаан.

Тываның Баштыңы өгбелер ханы хүндүткелде деп демдеглээн 16.03.2018 Тываның Баштыңы өгбелер ханы хүндүткелде деп демдеглээн
Тываның Баштыңы «Эки турачы мөңгүн назын» деп волонтерлар клувунуң хоочуннары-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы биле Сибирьниң генерация компаниязының чиңгине директору Кызылда чаа объектилерге чылыгны кожарын хандырар деп дугурушкан 16.03.2018 Тываның Баштыңы биле Сибирьниң генерация компаниязының чиңгине директору Кызылда чаа объектилерге чылыгны кожарын хандырар деп дугурушкан

Тыва Республиканың Чазаа биле Сибирьниң генерация компаниязының аразында күштүг бооп турар дугуржулгалар Кызылдың чылыг-биле хандырылгазының системазы он чыл бурунгаар турум болурунуң курлавырын тургускан.

Тываның хөй-ниитичилерин президент грантыларынга чагыглар белеткээриниң нарын чүүлдеринге өөреткен 16.03.2018 Тываның хөй-ниитичилерин президент грантыларынга чагыглар белеткээриниң нарын чүүлдеринге өөреткен

«Волонтерлар шимчээшкининде кижилер халас ажылдап-даа турар болза, ооң хөгжүлдезинге дөмей-ле акша херек – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар.

Россияның Президентизиниң чарлааны Эки турачылар чылында Тывага волонтерлар шуулганы эрттер 16.03.2018 Россияның Президентизиниң чарлааны Эки турачылар чылында Тывага волонтерлар шуулганы эрттер

 Россияның Президентизиниң чарлааны Эки турачылар чылының адаа-биле тыва волонтерлар шуулганы Кызылдың Улусчу чогаадылга бажыңынга болуп эртер.

2030 чылга чедир Тываның стратегтиг хөгжүлде төлевилели Хамааты бот-идепкей  чөвүлелиниң экспертизазын эрткен 16.03.2018 2030 чылга чедир Тываның стратегтиг хөгжүлде төлевилели Хамааты бот-идепкей чөвүлелиниң экспертизазын эрткен

 Тываның Баштыңының чанында Хамааты бот-идепкей чөвүлели республика чазааның таныштырганы 2030 чылга чедир Тываның стратегтиг хөгжүлде төлевилелин деткээн.

Тываның Баштыңы биле «Енисей» ФКА-ның начальниги Кызылдан Хандагайтыга чедир орукту федералдыг стандартка дүүштүр кылыр ажылдарны дугурушкан 15.03.2018 Тываның Баштыңы биле «Енисей» ФКА-ның начальниги Кызылдан Хандагайтыга чедир орукту федералдыг стандартка дүүштүр кылыр ажылдарны дугурушкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» ФКА-ның начальниги Сергей Аникин-биле ажыл-агыйжы байдалда ужурашкан.

«Созидатели Советской Тувы. Чтобы помнили…» деп номнуң таныштырылгазы болуп эрткен 15.03.2018 «Созидатели Советской Тувы. Чтобы помнили…» деп номнуң таныштырылгазы болуп эрткен

 А.Б. Чыргал-оол аттыг Кызылдың уран чүүл колледжизинге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу, республиканың хоочуннары, эртемденнер, чогаалчылар, төөгүчүлер, студентилер, школачыларның киржилгези-биле «Созидатели Советской Тувы. Чтобы помнили…» деп номнуң таныштырылгазы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол - «Рейтер» делегей агентилелиниң фотоочерк маадыры 15.03.2018 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол - «Рейтер» делегей агентилелиниң фотоочерк маадыры

 Россияда ам болур президент соңгулдаларында ол азы өске кандидат дээш бадылаар кижилерни көргүзери-биле «Рейтер» агентилел соңгулда мурнунуң фотоочеригин парлаан.

«Россети» 500 кВ күчүлүг Саян-Шушенская ГЭС–Тыва–Моол–Кыдат ЭДШ-ти тудар планныг 14.03.2018 «Россети» 500 кВ күчүлүг Саян-Шушенская ГЭС–Тыва–Моол–Кыдат ЭДШ-ти тудар планныг

 «Өзүлдениң локомотивтери» улуг төлевилел чорудуу-биле Иркутскиге эрткен үлетпүр шуулганы Сибирь федералдыг округтуң территорияларының үлетпүр болгаш инновация курлавырының кедилиг төлевилелдерин таныштырган шөл болган.