Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы Чадаана хоорайда сугга алыскан бажыңнарны хөмүр-биле хандырарын дааскан 27.01.2020 Тываның Баштыңы Чадаана хоорайда сугга алыскан бажыңнарны хөмүр-биле хандырарын дааскан

Тываның Чөөн-Хемчик кожуунунуң төвү Чадаана хоорайда 170 кижи чурттап турар 15 бажың чайынды суунда алыскан.

Тываның Баштыңы “Чаа сорук” төлевилелдиң утказын олуруп чорааннарга тайылбырлаан 24.01.2020 Тываның Баштыңы “Чаа сорук” төлевилелдиң утказын олуруп чорааннарга тайылбырлаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2020 чылда Дээди Хуралга Айыткалында санаалдааны “Чаа сорук” төлевилелдиң сайгарылгазынга киришкен.

2019 чылда Тываның кол капиталынче инвестициялар салыышкыны 13 хуу өскен 24.01.2020 2019 чылда Тываның кол капиталынче инвестициялар салыышкыны 13 хуу өскен

2019 чылда Тываның кол капиталынче инвестицияларның хемчээли эрткен чылга бодаарга 13 хуу өзүп, 12,4 ажыг млрд. рубль болган.

Тывада муниципалиттерниң тудуг тудар дүрүмнерни болгаш нормаларны сагып турарын контрольга алыр 23.01.2020 Тывада муниципалиттерниң тудуг тудар дүрүмнерни болгаш нормаларны сагып турарын контрольга алыр

Тываның Тудуг яамызы 2020 чылдан эгелеп тудуг тударының хоойлужудулгазын сагып турарынга муниципалиттерни калбаа-биле хынап эгелээр.

REGNUM ИА: Тываның Баштыңы Россияның чаа Чазааның айтырыгларын чугаалаан 23.01.2020 REGNUM ИА: Тываның Баштыңы Россияның чаа Чазааның айтырыгларын чугаалаан

Чазактың чаа составын эң кыска хуусаада хевирлеп, эң-не шыырак команданы тургускан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ооң дугайында «Вконтакте» соцчеткиде бодунуң арынында бижээн.

Тываның студент отрядтарынга бюджеттен дузаны кадар 23.01.2020 Тываның студент отрядтарынга бюджеттен дузаны кадар

Студент отрядтарны деткиир болгаш хөгжүдеринче угланган чарыгдалдарны Тываның бюджединде 2020 чылдан эгелеп тускайлаан.

Тываның Баштыңы кадрлар томуйлаашкынында аныяк болгаш шимченгир удуртукчуларны салган 22.01.2020 Тываның Баштыңы кадрлар томуйлаашкынында аныяк болгаш шимченгир удуртукчуларны салган

Тываның күүсекчи эрге-чагырга органнарының шупту удуртукчу эрге-дужаалдарының 23 хуузунда 35 хар чедир назылыг аныяктар ажылдап турар. Яамылар болгаш ведомстволар удуртур 71 эрге-дужаалдың 17-зин аныяктарга хүлээткен.

Республика Баштыңының мобильдиг хүлээп алыышкыны Тывада ажылын эгелээн 21.01.2020 Республика Баштыңының мобильдиг хүлээп алыышкыны Тывада ажылын эгелээн

Тываның чурттакчылары мобильдиг хүлээп алыышкын таварыштыр республика баштыңынга дорт айтырыгны салып болур аргалыг апарган.

Тываның Баштыңы Евгений Ромазановтуң чок болганы-биле кажыыдалын илереткен 21.01.2020 Тываның Баштыңы Евгений Ромазановтуң чок болганы-биле кажыыдалын илереткен

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, Евгений Ромазановтуң озал-ондакка чок болганы-биле ооң чоок болгаш төрээн кижилеринге, Тываның Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйынга, Кызыл хоорай мэриязынга ханы кажыыдалын илереткен.

Кызыл хоорайның кудумчуларында 12 участокта кижилер эртер черлер чоогун чаартыр 21.01.2020 Кызыл хоорайның кудумчуларында 12 участокта кижилер эртер черлер чоогун чаартыр

“2013-2020 чылдарда орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун экижидери” федералдыг тускай сорулгалыг программаның хемчеглеринге Тыва Республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы кады акшаландырыышкынынче федералдыг бюджеттиң акша-хөреңгизин алыры-биле чылдың-на киржип турар.

Тываның Баштыңы федералдыг ведомстволар-биле сырый ажылдаарын айыткан 20.01.2020 Тываның Баштыңы федералдыг ведомстволар-биле сырый ажылдаарын айыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионну дүрген хөгжүдер тускай планны федералдыг яамылар болгаш ведомстволар деңнелинге ажылдап кылып турда хүлээп алган шупту документилер пакедин белеткээрин дааскан.

Тывада “Көдээ школага – башкы” төлевилелдиң конкурс ажылын эгелээн 17.01.2020 Тывада “Көдээ школага – башкы” төлевилелдиң конкурс ажылын эгелээн

Көдээ суурларже база бичии хоорайларже башкы кадрларны эвилелдээр сорулгалыг “Көдээ школага – башкы” федералдыг төлевилелге киржири-биле башкылардан билдириишкиннерни Тывада январь 10-дан хүлээп эгелээн.

Тываның орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы: 16.01.2020 Тываның орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы:

Конга Андрей Адыгжыевич, Тыва Республиканың орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы 2020 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннар дугайында:

Шолбан Кара-оол: Россия Президентизиниң айтыышкыннары Тывага дыка херек 16.01.2020 Шолбан Кара-оол: Россия Президентизиниң айтыышкыннары Тывага дыка херек

"Айыткалда айыткан инициативалар дээш бистиң Президентивис Владимир Владимирович Путинге четтирдивис - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның моон соңгааргы хөгжүлдезинге улуг ужур-уткалыг хемчегге киришкенин тайылбырлаан.

Тывада хөй аалдыг 92 бажыңны чоокку үш чылда септээр 16.01.2020 Тывада хөй аалдыг 92 бажыңны чоокку үш чылда септээр

Тываның Чазаа 2020-2022 чылдарда хөй квартиралыг бажыңнарга капиталдыг септелге чорударының кыска хуусаалыг планын бадылаан.

Тывада республика Баштыңының көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн 15.01.2020 Тывада республика Баштыңының көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн

2020 чылдың январьдан эгелеп Тыва Республиканың Баштыңының Көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн.

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы 2020 чылдың кол угланыышкыннарын тодараткан 15.01.2020 Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы 2020 чылдың кол угланыышкыннарын тодараткан

Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Дун Айдын Чечен-оолович 2020 чылда Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый яамызының кол угланыышкыннарының дугайында чугаалаан:

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң Айыткалын бээр ёзулалда киржип турар 15.01.2020 Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң Айыткалын бээр ёзулалда киржип турар

Россия Федерациязының Президентизиниң РФ-тиң Федералдыг Чыыжынга чылдың Айыткалын бээр ёзулалда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база чалаткан.

Тываның эрге-чагыргазы биле «Интергео» компания Тожу кожуунче чырыкты шөерин дугурушкан 15.01.2020 Тываның эрге-чагыргазы биле «Интергео» компания Тожу кожуунче чырыкты шөерин дугурушкан

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын күүседир дээш, ТР-ниң Чазаа даг-болбаазырадылга комбинадын туткаш, чес рудазын казып тывар деп турар Голевтиң даг-руда компаниязы-биле Тожу кожууннуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге киржир дугайында дугуржулганы белеткеп турар.

Республика девискээринде мал кыштаглаашкыны хүр-менди 14.01.2020 Республика девискээринде мал кыштаглаашкыны хүр-менди

Республика девискээринде көдээ ажыл-агыйларының база хууда дузалал ажыл-агыйларының 3134 санныг кышкы турлаглары бар.