Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тыва Арат Республиканың тургустунганының 100 чылын демдеглээр белеткел  Тывада эгелээн 14.06.2019 Тыва Арат Республиканың тургустунганының 100 чылын демдеглээр белеткел Тывада эгелээн

Тываның Чазаа Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылдаанынга тураскааткан хемчеглер белеткээр оргкомитеттиң ажылчын бөлүктер составын бадылаан.

Тываның Баштыңы Черби суурнуң чурттакчылары-биле ужурашкан 14.06.2019 Тываның Баштыңы Черби суурнуң чурттакчылары-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Черби суурда Орус музей ажыдыышкынының байырлалынга киришкен.

Россия хүнүнде Тываның арга-арыг ажыл-агыйлары, театржылар УАЗ-390945 маркалыг  чаа автомобильдер база «ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ» автобустарны алган 13.06.2019 Россия хүнүнде Тываның арга-арыг ажыл-агыйлары, театржылар УАЗ-390945 маркалыг чаа автомобильдер база «ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ» автобустарны алган

Россия Федерациязының Президентизиниң 2018 чылдың май 7-де “2024 чылга чедир Россия Федерациязының хөгжүлдезиниң национал сорулгалары болгаш стратегтиг айтырыгларының дугайында” № 204 чарлыы-биле бадылааны

Тываның Чазаа муниципалитеттерге стратегтиг сессияларны эрттирер 13.06.2019 Тываның Чазаа муниципалитеттерге стратегтиг сессияларны эрттирер

Тываның Чазаа чыл дургузунда кылган ажылын чурттакчы чонга илеткээр арга-хевирден ойталаан. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ооң орнунга, кожууннар активи-биле стратегтиг сеесияларны - регион трендизи таварыштыр муниципалеттерниң хөгжүлде көргүзүглерин хевирлээр аргаларны сайгарып чугаалажырын саналдаан.

Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини 12.06.2019 Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!
 Бүгү чурттуң кол күрүне байырлалы – Россияның хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен.

Тываның Баштыңы ПМЭФ-2019 үезинде «Московский комсомолец»-ке аалдап четкен 11.06.2019 Тываның Баштыңы ПМЭФ-2019 үезинде «Московский комсомолец»-ке аалдап четкен

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, Петербургтуң делегейниң экономиктиг форумунуң үезинде, «Московский комсомолец» солунга аалдап четкен.

2019 чылда кызыгаар зоназының чуруму чогумчалыг апаарынга Тываның эрге-чагыргазы бүзүрелдиг 11.06.2019 2019 чылда кызыгаар зоназының чуруму чогумчалыг апаарынга Тываның эрге-чагыргазы бүзүрелдиг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, июнь 8. /ТАСС/. Тываның Чазаа бо чылын Моол-биле кызыгаар зоназынче кирериниң чуруму чымчаарынга идегеп турар.

Кызылдың аэропорту 2019 чылда делегей чергелиг деп статусту алыр чадавас 10.06.2019 Кызылдың аэропорту 2019 чылда делегей чергелиг деп статусту алыр чадавас

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, июнь 8. /ТАСС/. Тываның кол агаар эжии - Кызылдың аэропорту бо чылын делегей чергелиг деп статусту алыр чадавас. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол, субботада Петербургтуң делегейниң экономиктиг форумунга (ПМЭФ) киржип тура, ооң дугайында дыңнаткан.

Тывада часкы хову ажылдары 10.06.2019 Тывада часкы хову ажылдары

Республикада 14437 га шөлде азы планның 98 хуузу хире черде тараа культураларын: кызыл-тасты – 11288 га, арбайны – 1393 га, суланы – 1623 га, чиңге-тарааны – 133 гада тараан.

Шолбан Кара-оол Шериг-медицина академиязында эмнедип чыдар оолга ужурашкан 10.06.2019 Шолбан Кара-оол Шериг-медицина академиязында эмнедип чыдар оолга ужурашкан

Хирургия, офтальмология база отоларингологияның шериг клиниказының начальнигиниң бодунуң хайгааралы-биле аарыг кижиге нарын кезиишкинни кылган.

Тывада 2019 чылдың январь-апрельде кем-херек үүлгедиишкини 19,6 хуу кызырылган 10.06.2019 Тывада 2019 чылдың январь-апрельде кем-херек үүлгедиишкини 19,6 хуу кызырылган

Республиканың иштики херектер органнары-биле улусчу дружиналарның кады чоруткан хемчеглериниң ачызында, хөй-ниити черлеринде оперативтиг байдал экижип,

Мал көвүдедип өстүрер төптүң тускай эртемниглери ажыл-агый аайы-биле Тывада келген 06.06.2019 Мал көвүдедип өстүрер төптүң тускай эртемниглери ажыл-агый аайы-биле Тывада келген

“Мал-маган көвүдедип-өстүрер кол төп” АН-ның чиңгине директору Шеметюк Сергей Александрович, директорнуң уксаажыдылга ажылының талазы-биле оралакчызы Турбина Ирина Сергеевна 2019-2023 чылдарда республикага мал ажылының уксаажыдылга баазазын тургузарынга дуза кадар дээш Тывага кээп чораан.

Тываның Кадык камгалал яамызының кичээнгейинде - «Кадыкшыл маршруду” губернатор төлевилели 06.06.2019 Тываның Кадык камгалал яамызының кичээнгейинде - «Кадыкшыл маршруду” губернатор төлевилели

Эрткен чылын көдээ суурларны хөгжүдер программа күүселдезинче “Кадыкшыл маршруду” төлевилелди угландырган.

Кызылда үлетпүр парыгын тудуп турар 05.06.2019 Кызылда үлетпүр парыгын тудуп турар

“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база хуу сайгалыкчы инициативаны деткиири” национал төлевилел-биле республика найысылалында

Тываның Баштыңы 2018 чылда Тыва Республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында Дээди Хуралдың депутаттарынга илеткээн 05.06.2019 Тываның Баштыңы 2018 чылда Тыва Республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында Дээди Хуралдың депутаттарынга илеткээн

Хүндүлүг Каң-оол Тимурович! Хүндүлүг депутаттар! 
«Тыва Республиканың Баштыңы – Тыва Республиканың Чазааның Даргазының статузунуң дугайында»

Депутат Солангы Тамчай Тываның Чазак отчедунуң дугайында: 2018 чылдың чугула үре-түңнели - башкыларның шалыңын өстүргени деп демдеглээр мен 04.06.2019 Депутат Солангы Тамчай Тываның Чазак отчедунуң дугайында: 2018 чылдың чугула үре-түңнели - башкыларның шалыңын өстүргени деп демдеглээр мен

Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Депутат Виталий Бартына-Сады: республикага Россия Чазааның төлээлериниң үнүүшкүннүг хуралы эрткенинге таарзындым 04.06.2019 Депутат Виталий Бартына-Сады: республикага Россия Чазааның төлээлериниң үнүүшкүннүг хуралы эрткенинге таарзындым

Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Депутат Виктор Глухов ТР-ниң Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы шиитпирлээр ужурлуг чидиг айтырыгларны айыткан 04.06.2019 Депутат Виктор Глухов ТР-ниң Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы шиитпирлээр ужурлуг чидиг айтырыгларны айыткан

Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Алдын-кыс Конгар, Дээди Хуралдың комитет даргазы: Тываның Чазаа 2018 чылда эки ажылдаан 03.06.2019 Алдын-кыс Конгар, Дээди Хуралдың комитет даргазы: Тываның Чазаа 2018 чылда эки ажылдаан

Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.

Дээди Хуралдың даргазы Тываның Чазааның отчедунуң дугайында: республика хөгжүлдезиниң айтырыгларын кады ажылдап кылган бис 03.06.2019 Дээди Хуралдың даргазы Тываның Чазааның отчедунуң дугайында: республика хөгжүлдезиниң айтырыгларын кады ажылдап кылган бис

Май 31-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.