Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ада-чурт камгалакчызының хүнүн байырлаар талазы-биле хемчеглерниң планы

Ада-чурт камгалакчызының хүнүн байырлаар талазы-биле хемчеглерниң планы 19.02.2013
«Адаларның төлептиг оолдары» патриоттуг ыры конкурузу – Орус культура төвүнге февраль 27-де 11.00 шакта;

«1941-1945 чылдарның Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында мөчээннерге» база «Шериг болгаш албан-хүлээлгезин күүседип тургаш мөчээн Тываның оолдарынга» тураскаалдарга боодал чечектерни салыры – Кызылдың № 12 школазының, Национал парк, ТР-ниң ИХЯ-ның чанында тураскаалдарга февраль 23-те 11.00; 12.00 база 12.30 шактарда;

Афганистандан совет шериглерни үндүргенинге тураскааткан шеригжиткен эстафета(Кызыл хоорайның үстүкү классчыларынга) – И. Ярыгин аттыг спорт комплекизинге февраль 19-та;

Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге база тыва эки турачыларны фронтуже аъткарганының 70 чылынга тураскааткан «Эр чол» деп төлевилелдиң үшкү чадазы – Кызылдың педагогика колледжизинге, 1 дугаар профессионал училищеге февраль 20-21 хүннеринде 10.00 шакта;

«Чаңгыс чер-чурттуглар» деп Тыва Республиканың Чоннар ассамблеязының национал аалчылар өртээли – Орус культура төвүнге февраль 20-де 18.00 шакта;

«Ада, Адазының ады, Ада-чурт» деп патриотчу кижизидилге айының байырлыг хаашкыны – Орус культура төвүнге февраль 21-де 18.00 шакта;

Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан шеригжиткен тургузугларның байырлалы – Улусчу чогаадылга бажыңынга февраль 21-де 11.00 шакта;

Тываның ат-алдарлыг эр кижилери – спортчулар, артистер, ус-шеверлер, докторлар, даргаларның киржилгези-биле «Тыва эрниң шынары» деп өөреникчилер, сургуулдар болгаш студентилер-биле ужуражылга – Тыва культура төвүнге февраль 22-де 11.00 шакта;

«Автоджельтмен-2013» авто-чарышка V республика маргылдаазы – «Тываавтотранс» өөредилге комбинадынга февраль 22-де 14.00 шакта;

«Ада-чурттуң камгалакчылары оолдарга тураскаадып…» байырлал концерти – В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрынга февраль 22-де 17.00 шакта;

«Ада-чурттуң патриоттары» концерт – «Енисей» ХКБ-ге, февраль 22-де 14.00 шакта;

«Караңгыда ийи кижи» шии (шииде болуушкун чечен дайынының үезинде болуп турар) — В. Көк-оол аттыг хөгжүм -шии театрынга февраль 23-те 18.00 шакта;

«Төрээн чурттуң патриоттары» деп ыраажылар конкурузу – Орус культура төвүнге февраль 27-де 11.00 шакта;

«Рыцарьларның ээлдек чоруунуң турнири» школачылар ортузунга конкурс программазы – Тыва культура төвүнге февраль 27-де 14.00 шакта;

Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге база тыва эки турачыларны фронтуже аъткарганының 70 чылынга тураскааткан «Мээң төрээн чуртум-2013» патриоттуг ырыларның республика конкурузу – Кызылдың 12 дугаар школазынга февраль 28-те 10.00 шакта;

Тыва Республиканың Баштыңының — Чазааның Даргазының шаңналы дээш мячилиг хоккейге Тыва Республиканың маргылдаазы – Кызыл-Мажалык суурга февраль 19-24 хүннеринде;

Тыва Республикада Афганчы хоочуннар эвилелиниң шаңналы дээш 1998-1999 чылдарда төрүттүнген элээдилер ортузунга хостуг хүреш маргылдаазы – «Херел» спорт залынга февраль 22-24 хүннеринде;

Таңды кожууннуң шаңналы дээш тыва хүрешке республика маргылдаазы – «Сүбедей» УСК-ге февраль 23-те 12.00 шакта;

РФ-тиң күш-культура болгаш спортунуң тергиини Э. Дагба-Ламаның шаңналы дээш хаак чарыжынга республика маргылдаазы – «Тайга» станциязынга февраль 24-те 11.шакта. 

Возврат к списку