Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чазак — халажылгада

Чазак — халажылгада 06.10.2014

Тыва Республиканың Чазаан халажылгаже үндүрер дугайында Чарлыкка Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ат салган.

Чазакты халажылгаже үндүрер дугайында бодунуң шиитпирин Шолбан Кара-оол «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның Тывада регионалдыг салбырының Тыва Республиканың Дээди Хуралында депутаттарының фракциязының сентябрь 26-да эрткен организастыг хуралынга дыңнаткан. Команданың чүү хире дээштиг ажылдап келгенин депутаттар-биле сайгарып көргеш, кызыы черлерни илереткеш, кадрлар айтырыгларының талазы-биле эргежок чугула шиитпирни хүлээп алырын ол ынчан чугаалаан. «Чазактың халажылгазы дээрге Чазак Даргазының оралакчыларын болгаш сайыттарны анаа-ла солуп кааптары эвес, а чамдык берге айтырыгларны шиитпирлээриниң эргежок чугулазы-дыр» — деп Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Тываның Чазааның чаа составын томуйлаарынга чедир боттарының албан-хүлээлгезин күүседирин, эң ылаңгыя 2015 чылдың болгаш 2017 чылга чедир бюджединиң төлевилелин хынамчалыг ажылдап кылырын уламчылаарын сайыттар кабинединиң кежигүннеринге Тыва Республиканың Баштыңы дааскан.


Возврат к списку