Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хүндүткелдиң мөгейии

Хүндүткелдиң мөгейии 11.12.2014

Декабрь 9-та Ада-чурттуң Маадырларының хүнүн бистиң улуг күрүневистиң булуң бүрүзүнде чылдың-на демдеглеп турар. «Россияда Дайынчы алдар болгаш тураскаал хүннер дугайында» Федералдыг хоойлуга РФ-тиң Президентизи В.В.Путин 2007 чылда эдилге киирген соонда, бо кайгамчык хүн тургустунган.

Ада-чурттуң Маадырларының хүнүнде  Россияның, Совет Эвилелиниң маадырларынга, Святой Георгий ордениниң эдилекчилеринге хүндүткелдиң демдээ кылдыр чечектер салып, сактыышкынны кылыры чаңчыл болу берген.

Чурт бүрүзүнде боттарының маадырлары бар. Ол дег база бистиң бичии күрүневис, Тывада, төлептиг маадырлар хөй. Чаңгыс чер-чурттугларывыстың маадырлыг чоруун утпайн, сактып чорууру — бистиң ыдыктыг хү­лээлгевис. Ада-чурттуң Улуг дайынынга бистиң хостуг чоруувус дээш боттарының амы-тынын бээринден чалданмайн тулчуп чораан, маадыр атка төлептиг болганнар Михаил Бухтуев, Кечил-оол Түлүш, Чүргүй-оол Хомушку, Александр Семирацский, Николай Макаренко олар.

Байырлыг сактыышкынны  Кызыл хоорайның Тиилелге шөлүнге демдег­леп эрттирген. Хүндүткелдиң чечек салыышкынынга ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды Каадыр-оол Бичелдей  байырлал-биле байыр чедиргеш: «Бо байырлал онзагай маадырларның хүнү. Тыва чон эрес-дидим чоруу-биле өскелерден кезээде ылгалып чораан. Эрес-дидим маадырларывыстың аттары бистиң чүректеривиске мөңгеде дириг артар. Чуртталгага эрес-маадырлыг чорукту кылыр үе кезээде турар» — деп сөстер-биле доосту.

Кажыыдалдың минутазын чарлаан соонда Кызыл хоорайның шериг комисса­ры Александр Белодедов сөс алгаш, кажыыдалын илереткен. Ооң соонда чыглып келген чон тураскаалга чечектерни салып,  Ада-чурттуң  Улуг дайынының маадырларынга хүндүткелди илередип мөгейген.

Ада-чурттуң Маадырларының хүнүн таварыштыр ТР-ниң Баштыңы Ш.Кара-оол бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, Россияның Маадыры, РФ-тиң камгалал сайыды С.Шойгуга бодунуң болгаш тыва чоннуң мурнундан байырны чедирип, кадыкшылды, ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзээн.

Айдың Ондар.

Альберт Хомушкунуң тырттырган чуруу.


Возврат к списку