Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дүжүлгеде — Лопсан Гьятсо

Дүжүлгеде — Лопсан Гьятсо 22.12.2014

Тываның Камбы-ламазының дү­жүл­­гезинге саадаарының байырлыг езулалы Улусчу чогаадылга бажыңын­га болган. Ол сарыг шажынның бо езулалды эрттирериниң шупту чаңчылдары езугаар болган. Камбы-лама албан-дужаалдың демдээ — лотос чечек хевирлиг бөрттү Лопсан Гьятсога кедирип, ону дүжүл­­гезинге олурткан соонда, рес­публикада сарыг шажынның чүдүк­­­­­чүлеринге ол бады даңгыраан берип, Тывага сарыг шажынны ам-даа хөгжүдеринге, ол кижилерниң мөзү-шынарынга, амыдырал-чуртталгазынга чаагай салдарлыг боорунга бүгү сагыш-сеткилин, эртем-билиин бараалгадырын даңгыраглаан.

Лопсан Гьятсонуң Тываның Камбы-ламазының дүжүлгезинге саадаарының езулалы эрткен соонда ооң мурнунда Тываның Камбы-ламазының албан-дужаалын ээлеп чораан ламалар аңаа байырны чедирип, ооң чаагай үүлези бүдүнгүр болурун күзеп, байырны чедиргеннер.

Лопсан Гьятсонуң Тываның Камбы-ламазының дүжүлгезинге саадааны-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аңаа байырны чедиргеш, бис­тиң республикага амыр-тайбың чорук неп­тереп, тыва чоннуң сагыш-сеткили, мөзү-бүдүжү сарыг шажын чүдүлгезиниң ачызында улам-на чаагай болурунга, Тываның хөй национал, аңгы-аңгы чүдүлгелерлиг чоннарының аразынга бот-боттарын билчир чорук, оларның аразында эп-найырал быжыг боорунга бүгү-ле күжүн чаа Камбы-лама бээр деп бүзүрелин ол илереткеш, амы-хуу­да белээн сөңнээн.

Православ шажынның Кызылда болгаш Тывада епископу Феофан база Лопсан Гьятсонуң Тываның Камбы-ламазының дүжүлгезинге саадааны-биле байыр чедирип, православ болгаш сарыг шажыннар Тываның бүгү чоннарының чаагай сагыш-сеткили, оларның аразында эп-найыралы, быжыг деми дээш кады ажылдаар дээрзинге чайгылыш чогун илереткен.

Сарыг шажынның Санкт-Петербург хоорайда хүрээзиниң Камбы-ламазы Бадмаев, Бурятияның сарыг шажынның Камбы-ламазы Дагба Очиров олар база хөй санныг чүдүкчүлер Тываның чаа Камбы-ламазынга байырны чедирип, сарыг шажынның чаагай өөредиин чүгле Тывага эвес, бүгү Россияга неп­тередиринге үлүүн киирип, ооң-биле бистиң чуртувус амыр-тайбың боорунга ачызы улуг болзун деп йөрээгеннер.

Лопсан Гьятсонуң хамааты документ езугаар адын Байыр Серенович Шыырап дээр. 1976 чылда Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурга төрүттүн­­ген. Кызылда Дхарма төпке ийи чыл иштинде өөренген. Ооң соонда Индияда Гоман хү­­рээзинге сарыг шажынның  эртем-билиин чедип алган. 2009 чылдан Тываның Камбы-ламазынга соңгуттургуже чедир Тере-Хөл кожууннуң Тере-Хөлде «Чыргалан» хүрээзиниң ламазы   чораан. Ону делгереңгей эртем-билиглиг, кижизиг мөзү-шынарлыг лама деп таныыр-билир кижилер санап турар.

Шаңгыр-оол Монгуш.

Альберт Хомушкунуң  тырттырган чуруу.


Возврат к списку