Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Мөңгүн-Тайгада харлыг көшкеге бастырган өөреникчилерни дилээр черлер тодараттынган

Мөңгүн-Тайгада харлыг көшкеге бастырган өөреникчилерни дилээр черлер тодараттынган 04.03.2013

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара - оолдуң берген айтыышкыны ёзугаар Мугур - Аксында озал - ондак болган черже баштайгы камгалакчыларның бөлүүн баштап алгаш, Чазак даргазының оралакчызы Виталий Бартына-Сады үнүпкен. Ук бөлүкче Сибирьниң регионалдыг камгалакчыларының 25 кижиден тургустунган бөлүү болгаш 2 ыттарның дузазы - биле дилээр дериг - херекселдер - биле дериттинген тускай мергежилдиглер кирип турар. Олар бо дүне Красноярск хоорайдан ужуп чедип келгеш, дораан - на Мугур - Аксынче чорупканнар.    

      Чазак кежигүнүнүң мурнунга салдынган кол - ла сорулга - тус черниң чагырга чериниң болгаш Мөңгүн - Тайганың камгалакчыларының аразында кады ажылдажылганы чоргузуп, өөреникчилер дилээр ажылдарны чаңгыс аайландырары болгаш мооң соңгаар айыыл - халап болу бээрин болдурбазын Чазак даргазы негээн.   

      Чазак даргазының оралакчызы камгалакчылар - биле кожуунга келген дораан - на озал - ондак болган черге барып чедип чорааннар. Хар көшке адаанга бастырган оолдарны дүүн кежээ - ле дилеп эгелей берген турган.

      Виталий Бартына - Садының дыңнатканы - биле, амгы үеде дилээшкин чоргузуп турар черде 58 ОБЯ - ның Кызылда, Красноярск хоорайда болгаш Красноярск крайның эргелелдериниң ажылдакчылары 19 тускай техникалыг ажылдап турарлар. Хакасияның камгалакчылары  база  кел чыдар. Бо хүн Тывада дагларның база бир бедик дааның бирээзи - Ак - Баштыг кырынче 3 хайгыылчылар бөлүктери  үнгеш, харлыг көшке баткан черлерни шинчилеп көргеннер. Дагның шыпшык бажынче  үнеринге  3 ажыг үе  негеттинер. Харлыг көшкеден чайлап четтигипкен  Антон Салчактың  айтып бергени ёзугаар дилээшкин ажылдарын чоргузар  черлер тодараттынган. Эртен, март 5 - те, даң бажындан эгелеп кылып чоргузар ажылдарны бөлүктер аразында үлежип алганнар.

     Ак - Баштыгның кырында агаар дүрген өскерлип турарын Чазак даргазының  оралакчызы база немей дыңнаткан. Бичии када аязы хона бергеш, ооң соонда удаваанда дораан - на дүвүлүг хат хадып эгелээр. Тускай эртемниглер ам - даа 3 черден харлыг көшкелер бадып болур дээрзин тодаратканнар.  

     Камгалакчыларның ажылдаар байдалы дыка нарын, берге болганындан оларның бедик  арга - дуржулгазы  болгаш  эки белеткели негеттинип турар дээрзин Виталий  Бартына-Сады айыткан.

 - Мындыг берге байдалдарда таваржып тургаш - даа, бүзүреливис чидирбейн турар  бис. Оолдарны камгалаар талазы - биле шупту чогуур ужурлуг ажылдарны чоргузар бис - деп, ол бадыткалын берген.

     Дүүн айыыл - халап дугайында медээни дыңнаан дораан - на Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара - оол Мөңгүн - Тайга кожуунче Өөредилге болгаш эртем яамызының сайыды Каадыр-оол Бичелдейди кожуунче чоргускан турган. Амгы үеде сайыт келген улустуң удуур - чыдар, аъштанып - чемнерин талазы - биле айтырыгларны шиитпирлеп, айыылга таварышкан өөреникчилерниң ада - иези - биле чугаалажып, болган таварылгага хамаарыштыр ажыл - агыйжы сайгарылганы кылып чоргузуп турар.

    Читкен оолдарның ада - иелеринге, эш - өөрүнге  психологтарның дузазын чедирип, тускай мергежилдиглер Мугур - Аксында ажылдап турарлар.


Возврат к списку