Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага келир үениң спортчу элитазын кижизидер Армияның төп спортчу клувунуң бирги школазы ажыттынар

Тывага келир үениң спортчу элитазын кижизидер Армияның төп спортчу клувунуң бирги школазы ажыттынар 27.07.2015
 Бо чылдың сентябрьда Кызыл хоорайга Армияның төп спортчу клувунуң олимпийжи курлавырның элээди уругларның тускайлаттынган школазы ажыттынар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының Камгалал яамызының федералдыг автономнуг албан чери «Армияның төп спортчу клувунуң» начальниги Михаил Барышевтен ындыг бадыткалды алган. 
 Тыва Республиканың Чазаа биле Армияның төп спортчу клувунуң аразында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгазы езугаар Камгалал яамызының федералдыг автономнуг албан чери «Армияның төп спортчу клувунуң» филиалы - Олимпийжи курлавырның элээди уругларның тускайлаттынган чаа спорт школазынга ажылдаар тренер-башкылаашкын составының даңзызын Шолбан Кара-оол киирген. 
 Регионнуң баштыңы спорттуң хевирлери-биле дараазында башкы составын сайгарып көөрүн сүмелээн: хостуг хүрешке – Монгуш Субудай Радиславович, Самдан Ай-Даш Анатольевич; бокска - Монгуш Рудольф Альбертович, Санчат Саян Кан-оолович; ча адарынга – Достай Елена Евгеньевна, Саржат-оол Виктор Алексеевич; дзюдога – Монгуш Вячеслав Карбыевич, Ондар Хеймер-оол Чадамбааевич. 
 Олимпийжи курлавырның элээди уругларның тускайлаттынган спорт школазынга ажылдаарынга сүмелээн тренер-башкылаашкын составының даңзызынга чөпшээрешкен. «Тыва Республиканың Кызыл хоорайга Олимпийжи курлавырның элээди уругларның тускайлаттынган спорт школазын ажыдар талазы-биле төлевилелге эки шиитпир хүлээп алдынган. Школаның байырлыг ажыдыышкыны 2015 чылдың сентябрь 1-де болур» - деп, республиканың баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга албан езузу-биле чоруткан чагаазында Россия Федерациязының Камгалал яамызының федералдыг автономнуг албан чери «Армияның төп спортчу клувунуң» начальниги Михаил Барышев дыңнаткан. 
 2015 чылдың мартта Михаил Барышев Тывага ажыл-агый аайы-биле кээп чораанын сагындыраал. Спортчу гимнастикага дөрт дакпыр олимпий чемпиону Алексей Немов-билеынчан ол республикага келген. Армияның төп спортчу клувунуң удуртукчузу спорт-биле шыңгыы белеткенир күзелдиг уругларның хөйүн эскерген. 
«Ону Президентиниң кадет училищезиниң база Кызылдың элээди уругларның спорт школаларының кижизидикчилери херек кырында бадыткаан. Ооң мурнунда хааглыг турган армейжи клуб бодунуң ажыл-чорудулгазын болгаш географиязын калбарткан. Армияның төп спортчу клуву-биле кады сырый демниг ажылдаар сорулганы салган баштайгы регионнарның бирээзи Тыва болган» - деп, Михаил Барышев чугаалаан. 
 Клубтуң сорулгалары-биле Тываның удуртулгазының, чурттакчы чонунуң бодалы дүгжүп турарынга сеткили таарзынганын ол чугаалаан. «Силерниң республиканың баштыңы Шолбан Валерьевичиге өөрүп тур мен. Бистиң санал-оналывыска уткуй, кады ажылдаарынга белен планнары бар, регион удуртукчузу-биле бир дугаар ужураштым, Ынчангаш бөгүн дораан аттарны салыр бис. Рекордтуг хуусаада» - деп, аалчы онзалап айыткан. 
  Тыва биле Армияның төп спортчу клувунуң аразында кады ажылдажылганың сорулгазы – тыва спорттуң моон-даа соңгаар хөгжүлдези база ону чаа, шынарлыг бедикче үндүрери. Ону боттандырарынга спортчу кадрлар дарганы болур Армияның төп спортчу клувунда бүгү байдалдар бар. Клубтуң кежигүннеринде 5 муң хире спортчулар бар. 17,5 муң уруглар Армияның төп спортчу клувунуң спортчу организацияларында хаара туттунган. Спортчу ажыл-чорудулгада спорттуң аңгы-аңгы хевирлери, ооң аразында 49 олимпийжи оюннар бар. Сөөлгү чылдарда клубче ооң кижизидип үндүргени спортчулар эглип кээп эгелээн. Оларның аразында российжи спорттуң мадыры – Алексей Немов бар. 
 «Ол – мээң коллегам болгаш эжим-дир. Тываже чоруурда кымны кады ап алыр чоор деп, бодал чок болган» - деп, Михаил Барышев чугаалаан. Алексей Немов келген кижи бүрүзүнүң көргүскен кичээнгейинге, спорттуң хоочуннарынга онзагай өөрүп четтириишкинин илереткен.

Возврат к списку