Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның алдарлыг артизи Игорь Көшкендей: Хөөмей хүнү – делегей хемчээлдиг хүн!

Тываның алдарлыг артизи Игорь Көшкендей: Хөөмей хүнү – делегей хемчээлдиг хүн! 17.08.2015
 Бөгүн Тывада хөөмей хүнүн бир дугаар демдеглеп турар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2015 чылдың август 12-де «Тыва Республикага Хөөмей хүнүн тургузарының дугайында» чарлыкка атты салган. Бо чылдың август 17-ден ол хүннү демдеглеп эгелээн. Тываларның бот-тускайлаң культуразын кадагалап, тыва чоннуң чаңчылчаан культуразының чарылбас кезээ болур хөөмей уран чүүлүн болгаш сагыш-сеткил байлаан нептередир дээш, ол хүннү чарлаанын Тываның Баштыңы тайылбырлаан. 
 Тываның алдарлыг артизи, улустуң хөөмейжизи Игорь Көшкендей – сыгыт-хөөмейниң алды аңгы хевирин тергиин күүседир ат-сураглыг тыва хөөмейжилерниң бирээзи.
  «Хөөмей хүнү – республика эвес, а делегей хемчээлдиг хүн-дүр. Чүге дизе хөөмей - ыры культуразының делегей чергелиг онзагай эртинези болуп турар. Тыва уран чүүл хөөмей-биле сырый холбаалыг. Ол танцы-самда, мюзиклда, шиилерде, бистиң амыдыралывыста. Хөөмей – бистиң чоргааралывыс. Ындыг хүннү тургусканы хөөмейниң моон-даа улам сайзыралынга канчаар-даа ажок улуг ужур-дузалыг» - деп улустуң хөөмейжизи И. Көшкендей демдеглээш, республика баштыңының материалдыг болгаш сагыш-сеткил деткимчези хөөмейни бурунгаарладырынга болгаш шинчилээринге бүгү чуртталгазын тураскааткан чогаадыкчы ажылдакчыларны болгаш эртемденнерни хей-аът кииргенин айыткан. 
 Хөөмей хүнүнде үш аңгы маргылдааны: хүрешке, ча адарынга база аът чарыжынга эрттирер. Ону республика чергелиг кылдыр келир чылын эгелээрин планнаан. Бөгүн республиканың шупту хөөмейжилери боттарының профессионал байырлалын малчын чайлагда эрттирип турар. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хөөмейниң күүседикчилеринге хүндүлүг аттарны тыпсырының негелделерин доктаатканын сагындыраал. Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының төлээлеттирген органының база «Тыва Республиканың Хөөмей күүседикчилериниң эвилели» коммерцияга хамаарышпас хөй-ниити организациязының сүмелээни-биле, республика болгаш делегей чергелиг фестиваль-конкурстарга тергиидээннерге хөөмей уран чүүлүнүң: «Хөөмейниң Эдискизи», «Хөөмейниң Сыгыргазы», «Кожууннуң Алдарлыг хөөмейжизи», «Тыва Республиканың Алдарлыг хөөмейжизи», «Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи», «Тыва Республиканың Хүндүлүг хөөмейжизи» бедик аттарны Тыва Республиканың Баштыңының чарлыы-биле:
  «Хөөмейниң эдискизи» атты «Хөөмей» бүгү-делегей чергелиг мөөрей-фестивальдарның I чергениң лауреды атты 3 дакпыр азы республиканың мөөрейинге Гран-при шаңналды алган 18 харга чедир назылыг хөөмейжиге;
  «Хөөмейниң сыгыргазы» атты «Хөөмей» бүгү-делегей чергелиг мөөрей-фестивальдарның I чергениң лауреды атты 3 дакпыр ийкпе, азы республиканың мөөрейинге Гран-при шаңналды алган 25 харга чедир хөөмейжиге; 
 «Тыва Республиканың Алдарлыг хөөмейжи» атты республика мөөрейлеринге I чергениң лауреды атты 3 дакпыр ийикпе, азы делегей чергелиг мөөрейинге Гран-при шаңналды алган хөөмейжиге;
  «Кожууннуң алдарлыг хөөмейжизи» атты кожуун мөөрейлеринге чаңгыс эвес удаа шылгарап, республика мөөрейинге I чергениң лауреды атты 3 дакпыр алган хөөмейжиге «Тыва Республиканың Хөөмей күүседикчилериниң эвилели» коммерцияга хамаарышпас хөй-ниити организациязы болгаш Тыва Республиканың Культура яамының чөпшээрели база шиитпири-биле; 
 «Тыва Республиканың Хүндүлүг хөөмейжи» атты «Тыва Республиканың Хөөмей күүседикчилериниң эвилели» коммерцияга хамаарышпас хөй-ниити организациязы болгаш Тыва Республиканың Культура яамының кииргени-биле 60 хардан өрү назылыг хөөмейжиге;
 «Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи» атты «Тыва Республиканың Хөөмей күүседикчилериниң эвилели» коммерцияга хамаарышпас хөй-ниитии организациязы болгаш Тыва Республиканың Культура яамызының кииргени-биле Тываның Чазааның шиитпири езугаар тыпсыр.

Возврат к списку