Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Төп шериг округунуң Тывада дагжы мото-адыгжы бригадазы тускай хүлээлгелиг модернизастаттынган 30 куяк-автомобильди алган

Төп  шериг округунуң Тывада дагжы мото-адыгжы бригадазы тускай хүлээлгелиг модернизастаттынган 30 куяк-автомобильди алган 18.08.2015
 Тывада хевирлеттинген Төп шериг округунуң (ТШО) дагжы мото-адыгжы бригадазы тускай хүлээлгелиг модернизастаттынган "Тигр-М СпН" деп 30 куяк-автомобильдерни алган, деп ТШО-нуң парлалга албаны дыңнаткан.
 Амгы үеде Кемерово областың Юрга хоорайда 41-ги ниити шериг армиязының эң-не улуг полигонунда шериг албанныглар ол автомобильдерни башкарып өөренип турарлар. 2015 чылдың январьда Тывада дагжы мото-адыгжы бригаданы четчелеп эгелээн. 2015 чылдың октябрьга чедир бригаданың шериг хоорайжыгажының бүгү объектилерин дужаар деп, Тываның Чазаа дыңнаткан турган. Бригада РФ-тиң Камгалал яамызының Уралдан бээр кара чаңгыс дагжы-адыгжы каттыжыышкыны болур. 
 Тускай угланыышкынныг куяк-автомобильдер «шиналарда базыышкынны таарыштырар автоматчыткан болгаш өрт өжүрер, казыыр 50 градус соокта хөделдирикчини үнер мурнунда чылыдар, кузовту одаар, чырык шугуму-биле боду ушта чүткүдер системалар-биле» дериттинген. 
Автомобиль 250 аът күштүг күчүлүг турбо российжи дизель хөделдирикчи, 1,2 тонна чүък көдүрер машина-биле дериттинген, сес чедир кижини алыр, шакта 120 км дүрген чоруур. "Тигр-М СпН" орук чок черге дүрген чоруур шынарлыг, хөделдирикчизин ок болгаш бузундулардан тулган кылдыр камгалаан.
 Камгалал яамызынга "Тигр" броне-автомобильди российжи Горькийниң автомобиль биле Арзамасстың машина тудуг заводтарынга ГАЗ бөлүү-биле ажылдап кылган. Ол машиналарны разведкага, колонналар камгалаарынга, чадаг шеригни хайгаарап база от деткимчезин көргүзеринге ажыглаар.

Возврат к списку