Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада үлетпүр-болбаазырадылга адырында сайгарлыкчыларга индустрия парыгын тургузар

Тывада үлетпүр-болбаазырадылга адырында сайгарлыкчыларга индустрия парыгын тургузар 18.08.2015
 Августуң 21-23 хүннеринде «Субедей» универсалдыг спорт комплекизинге «Тыва Экспо-2015. Күс» XIV регионнар аразының универсалдыг делгелге-ярмарказы эртер. Делгелгеге Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Омск, Оренбург, Челябинск болгаш Кемерово областардан, Красноярск и Алтай крайлардан, Хакас болгаш Тыва Республикалардан биче болгаш ортумак бизнестиң төлээлери, бүдүрүлгелер болгаш организациялар киржир. 
 Тываның Экономика яамызы делгелге-ярмарка үезинде Тывага үлетпүр азы индустрия парыгын тургузары-биле холбашкан айтырыгларлыг «төгерик столду» эрттирер. Тускайлаттынган девискээр-шөлчүгешти инфраструктура, энергохандырыкчылар, чугула административтиг-эрге-хоойлу байдалдары-биле хандырар. Аңаа ажыл-чорудулгазын үлетпүр-болбаазырадылга адырында сайгарлыкчы чорук субъектилери: тудуг материалдарының, ыяш болбаазырадылгазында, чук кылыглар болгаш өске-даа угланыышкында элээн каш хамаарышпас бүдүрүлгелер делгээр. 
 Кызылда эргиде бажың-тудуг комбинадының девискээринде индустрия парыгын тускайлаттынган компания уштап-баштаарын Тываның экономика яамызы баш бурунгаар планнаан. Ук девискээрде бүдүрүлге парктың ниити инфраструктуразын үлежип, ниити бүдүрүлге чорудуу-биле холбашкан ажылдыг болур. 
  «Тыва Экспо-2015. Күс» хемчег сайгарлыкчыларга коммерциялыг техника лизингизиниң айтырыгларының талазы-биле практиктиг семинарны организастаар. Уругларны чаа өөредилге чылынга белеткээриниң темазы кол черни ээлээр: школачы идик-хеп, өөренир херекселдер бүдүрүкчүлери боттарының продукциязын садып-саарар. «2015 чылдың алдын медалы» конкурстуң негелделери езугаар солун бизнес-төлевилелдерни болгаш шынарлыг продукцияны бараалгаткан республиканың тулган бүдүрүлгелерин болгаш бизнес организацияларын делгелгениң түңнелдери-биле илередир.
 Сөөлгү чылдарда «Тыва Экспо» делгелге-садыглаашкын Тываның болгаш өске-даа регионнарның биче болгаш ортумак сайгарлыкчыларынга чүгле продукциязын саарар болгаш ачы-дузазын көргүзер шөл эвес, бизнести хөгжүдер өөредилгениң, арга-дуржулга солчулгазының болгаш инновация аргаларының калбак шөлү апарган. 
 Республиканың Экономика яамызының медээзи-биле алырга, сөөлгү 3 чылда делгелгениң киржикчилериниң саны көвүдээн: 2012 чылда – сайгарлыкчы чоруктуң 92 субъектизи, 2013 чылда – 120, 2014 чылда база ол хире субъект киришкен. 2012 чылда – ниитизи-биле 22,5 млн. рубльге, 2013 чылда - 26,8 млн. рубльге керээлерни чарган. 2014 чылда саң-хөө кризизиниң уржуу-биле 24,6 млн. рубль түңүнге керээ чардынган. «Тыва Экспо-2015» делгелгеде чарган керээлерниң акша түңү оон эвээжес ужурлуг деп, экономика яамызы санап турар.

Возврат к списку