Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва чурттакчы чоннуң өлүп-хораарын эвээжеткен Россияның он регионунуң санынче кирген

Тыва чурттакчы чоннуң өлүп-хораарын эвээжеткен Россияның он регионунуң санынче кирген  19.08.2015
  Тываның Кадык камгалал яамызы 2015 чылдың бирги чартык чылының түңнелин үндүрген. Республикада хан-дамыр эргилдезиниң аарыгларындан 2,3 хуу, туберкулезтан 15,3 хуу, орук-транспорт озал-ондаандан 10,8 хууга өлүп-хораары кызырылган болза, ыжык аарыгларындан чок болуру көвүдээн.
  Отчеттуг үеде онкологтуг аарыглардан чок болуру 9,2 хуу өскен, российжи деңнелден 40 хуу эвээш, 100 муң чурттакчыга онааштыр 121,1 кижи. Россияда 100 муң чурттакчыга онааштыр 388,9 кижи рактан аарып турар болза, Тывада 179,2 кижи. Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Мөңгүн-Тайга, Каа-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Тожу, Чаа-Хөл, Эрзин кожууннарда болгаш Кызыл хоорайда ыжык аарыгларындан чок болуру көвүдээн. 
 Тывада онкологтуг аарыглар талазы-биле байдалды экижидер дээш шалыпчы айны чарлап, ыжыктарны эге чадазында илередир ажылды күштелдирген. Чоннуң кадыкшылын болгаш амы-тынын камгалаары-биле аарыгны эге чадазында илередириниң ужур-дузазын тайылбырлап, бирги деңнелдиң эмчилеринге немелде өөредилгени эрттирген. 
 Томскиниң онкология ЭШИ биле Красноярскиниң Медицина академиязының профессорларының киржилгези-биле эртем-шинчилел конференциязын онкология диспансери организастаан. Конференцияның ажылынче бирги деңнелдиң – акушер-гинекологтар, терапевтер, профилактика медициназының эмчилерин, кол эмчилерни база эмчи-организаторларны чалаан. Аарыг кижилерни шинчииринге, профилактика болгаш диспансер шинчилгезин организастаарынга тодаргай сүмелерни берген. Келир чылдың бюджединге республиканың онкология албанын дерииринге чарыгдалдар статьязын киирер талазы-биле ажылды Чазак Даргазының оралакчызы Органа Натсактың удуртулгазы-биле чорудуп турар. 
 Муң чурттакчыга онааштыр чоннуң чайгаар өзүлдезиниң көргүзүү 137,7 кижи болуп, хевээр арткан. Бай-Тайга болгаш Таңды кожууннарда чаштарның хораар чоруу демдеглеттинмээн.
 Республиканың өске-даа яамылары болгаш ведомстволары, массалыг информация чепсектери-биле кады ажылдап, профилактика ажылын күштелдиргениниң түңнелинде наркологтуг байдал ниитизи-биле экижип, 52 хууга эвээжээн. 
  Сагыш-сеткилден аарааннарның саны 100 муң чурттакчыга онааштыр көвүдеп, 71,8 четкен. Эрткен чылдың деңнелинге көөрде, 22,5 хуу өскен. Эрзин, Каа-Хем, Таңды кожууннарда ол аарыг көвүдээн болза, в Чөөн-Хемчик, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Тес-Хем, Чеди-Хөл, Кызыл кожууннарда эвээжээн. 
 Багай көргүзүглерге хамаарыштыр немелде тайылбырны бээрин кадык камгалал сайыды Орлан Донгак харыысалгалыг кижилерден негээн. Онкодиспансерниң кол эмчизи Алефтина Шивит-оол, чыл төнчүзүнге чедир тускай угланыышкынныг ажылдарның түңнели билдинер деп дыңнаткан. Онко-аарыглар талазы-биле тик көргүзүглүг кожуун эмнелгелериниң кол эмчилери тайылбырны берип, боттуг көргүзүглерни бээрин дыңнаткан. 
 Кожуун эмнелгелериниң кураторлары боттарның хайгааралында албан черлериниң ажылынга контрольду күштелдирер даалганы сайыт онааган

Возврат к списку