Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«МегаФон» Тываның ыраккы кожууннарында 3G четкиде дүргенин 4-5 катап улгаттырган

«МегаФон» Тываның ыраккы кожууннарында 3G четкиде дүргенин 4-5 катап улгаттырган 20.08.2015
 «МегаФон» компанияның техниктиг специалистери Тыва Республиканың ыраккы 15 чурттакчылыг пунктуларында четкиниң хемчээлин калбартыр ажылдарны чоруткан. Ооң ачызы-биле абонентилерге чедингир 3G-Интернеттиң ортумак дүргени секундада 4-5 Мбит апарган. 
 2015 чылдың июль-август айларда харылзаа операторунуң специалистери Тыва Республиканың сес кожуунунга – ылаңгыя, Тээли, Туран, Ак-Довурак, Бүрен-Хем, Хайыракан, Каа-Хем, Балгазын, Кочетов, Шагаан-Арыг, Арыг-Үзүү, Баян-Кол, Хандагайты, Эрги-Барлык и Сарыг-Сеп чурттакчылыг черлерге баазалыг станцияларның ажылын модернизастап, таарыштырган. 
 «Мобильдиг 3G-Интернетти идепкейлиг ажыглап турар абонентилеривис бар кожууннар болгаш суурларже онза кичээнгейни угландырган бис. Четкиниң ажыглакчыларының хөйүнден база Интернетче кирер өске аргаларның чогундан, дамчыдылганың дүргени чамдыктарда арай деп секундада 1 Мбит чедип, видео көөрүнге таарымча чок турган. Ам интернеттиң дүргени 5 катап улгаткан болгаш социал четкилерден фоточуруктарны дүрген киирип ап, YouTube-ти көрүп болур» - деп «МегаФон» ПАН-ның Сибирь филиалының Абаканда регион салбырының Тыва участогунуң начальниги Экер Хертек чаартылгаларның түңнелин тайылбырлаан. 
 Оон аңгыда, «МегаФон» Кызылдың чеди районунда мобильдиг интернетти болгаш үн харылзаазын экижиткен.

Возврат к списку