Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Аныяктарның бизнес-төлевилелдери 2015» республика конкурузунуң тиилекчилери 100 муң рубль акшаларны алган

 «Аныяктарның  бизнес-төлевилелдери  2015»  республика конкурузунуң тиилекчилери 100 муң рубль акшаларны алган 20.08.2015
 Тыва Республиканың Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы «Аныяктарның бизнес-төлевилелдери 2015» республика конкурузунуң түңнелдерин үндүрген. Республиканың аныяк хамаатыларындан 54 чагыг киргенин сайыттың оралакчызы Юлия Ондар дыңнаткан. Конкурска киришкен муниципалдыг тургузугларның идепкейин алгаш көөрге, Кызыл хоорай – 22 , Улуг-Хем кожуун – 6, Бай-Тайга – 4, Чөөн-Хемчик, Кызыл, Тес-Хем, Тожу кожууннар – 3-3, Өвүр, Чеди-Хөл, Сүт-Хөл – 2-2, Барыын-Хемчик, Таңды, Эрзин кожууннар, Ак-Довурак хоорай – 1-1 төлевилелдерни киирген. 
 54 бизнес-төлевилелдерниң: 18-зи – ажыл чок аныяктардан, 13-ү – амгы үеде сайгарлыкчылардан, 17-зи – ажылдап турар аныяктардан, 6-зы – студентилерден. Киржикчилер аңгы-аңгы угланыышкыннарлыг төлевилелдерни ажылдап кылган: ачы-дуза көргүзер адырда – 29 төлевилел (оларның 7-зи күш-культура болгаш спорт адырында), бараан бүдүрүлгезиниң адырында – 10, үлетпүр бүдүрүлгези – 5, хөй-ниитиниң чемненилгези – 8, парлаан продукция бүдүрүлгези – 1, тыва уксаалыг ыт өстүрери – 1. 
  Июль 18-21 хүннеринде «Тыва – хөгжүлдениң территориязы» республиканың аныяктар шуулганының үезинде конкурстуң төнчү кезээнче 45 кижи эрткен. Конкурс комиссиязының кежигүннеринге төлевилелдерин ажык камгалаанының түңнелинде, 25 авторга 100 муң рубль түңнүг күрүне деткимчезин бээрин шиитпирлээн. 
 Конкурстуң тиилекчилери:
  1. Монгуш Адыгжы Лазоевич (Сүт-Хөл кожууннуң Суг-Аксы суур), «Көдээ черге теплица ажыл-агыйын организастаары» төлевилел; 
 2. Ондар Мира Алдын-ооловна (Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин суур) «Ишкин суурга кондитерскаяны ажыдары» төлевилел; 
 3. Гришина Ольга Игоревна (Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суур), «Хөгжүлде» тренаржер залы» төлевилел; 
 4. Шоюнзун Буянды Романович (Кызыл хоорай), «Эрзин кожууннуң Эрзин суурга «Намзырай» кадыкшылга-спортчу клуб» төлевилел; 
 5. Салчак Алдын-Ай Рашидовна (Кызыл хоорай), «Baby Boom» хуу уруглар садының септелгези болгаш уруглар ойнаар шөлдү эде кылыры» төлевилел; 
 6. Дамбаа Көгел Вадимович (Тожу кожууннуң Адыр-Кежиг суур), «Септелге-дуңзаа мастерскаязы» төлевилел; 
 7. Сат Айдыс Шолбанович (Тожу кожууннуң Тоора-Хем суур), «Тожу кожууннуң «Лилия» мини-кондитер черинге кондитер кылыгларын бүдүрери («Азас» цегинге манчы болгаш варениктер тудары)» төлевилел; 
 8. Мылдык Кандан Афанасьевич (Бай-Тайга кожууннуң Тээли суур), «Пенобетон бүдүрериниң механизмин тургузары» төлевилел; 
 9. Соян Олеся Пар-ооловна (Тес-Хем кожууннуң Самагалтай суур), «Чурттакчы чондан бойдустуң байлаа - катты, мөөгүнү, тоорукту, хадың ширбиилдерин хүлээп алыр биче бизнести ажыдары» төлевилел; 
 10. Мынчаа Шеңне Орлановна (Кызыл хоорай), «Он чеди» антикафени ажыдар бизнес-план» төлевилел; 
 11. Иргит Айыжы Радионович (Кызыл хоорай), «LITE FOOD» дүрген чемненилге черин ажыдары» төлевилел; 
 12. Монгуш Отчугаш Орланович (Кызыл хоорай), «Ак өргээ» төлевилел; 
 13. Филиппов Никита Алексеевич (Кызыл хоорай), «Ветеринарлыг кабинеттиң ажыл-чорудулгазын организастаары» төлевилел; 
 14. Хертек Чинчи Викторовна (Тес-Хем кожууннуң Самагалтай суур), «Чартык фабрикаттар бүдүрер цех» төлевилел; 
  15. Эртине Вадим Васильевич (Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суур), «Хову-Аксы суурга мини-пекарняны ажыдары» төлевилел; 
 16. Чооду Денис Даржааевич (Тес-Хем кожууннуң Самагалтай суур), «Идик септээр мастерскаялыг хеп даараар ателье» төлевилел; 
 17. Ондар Шолбан Викторович (Кызыл хоорай), «Хээлеп даараар салон» төлевилел; 
 18. Айдыс-оол Айыраана Буяновна (Өвүр кожууннуң Саглы суур), «Хлеб биле кондитер кылыгларын бүдүрери» төлевилел; 
 19. Монгуш Намдалмаа Николаевна (Чадаана хоорай), «Мини-пекарня» төлевилел; 
 20. Дарбаа Айдың Юрьевич (Кызыл хоорай), «Качалка» тренажер залын ажыдары» төлевилел; 
 21. Каргаполова Ирина Александровна (Кызыл хоорай), «Медиация төвүн ажыдары» төлевилел; 
 22. Конзай-оол Артыш Байырович (Барыын-Хемчик кожууннуң Барлык суур), «Мини-типография» төлевилел;
  23. Дембирель Аржаана Дмитриевна (Кызыл хоорай), «Кадарчы» тыва ыттар азырап-өстүрер чер» төлевилел; 
 24. Кужугет Шончалай Михайловне (Каа-Хем кожууннуң Бояровка суур), «Даараныр ателье» төлевилел; 
 25. Деге Орлана Депит-ооловна (Барыын-Хемчик кожууннуң Аяңгаты суур), «Хлеб. Булочка кылыглары» төлевилел. 
 Тыва Республиканың Аныяктар херектери болгаш спорт яамызы конкурстуң тиилекчилеринге байырны чедирип, келир чылдың «Аныяктарның бизнес-төлевилели» конкурсче чагыгларны 2016 чылдың февраль 1-ден эгелеп хүлээп алырын дыңнадып тур.

Возврат к списку