Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияның Көдээ ажыл-агый яамызының удуртулгазы-биле ужуражыр

Тываның Баштыңы Россияның Көдээ ажыл-агый яамызының удуртулгазы-биле ужуражыр 20.08.2015
 Ажыл-агый аайы-биле Москвада чоруп турар Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол федералдыг яамылар болгаш ведомстволарга ужуражылгаларны эрттирер. Россияның Көдээ ажыл-агый яамызынга «Эгелеп чоруур арат» программаны ам-даа боттандырарының, чайның изиг халыынындан болгаш кааңнаашкындан когараан көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге шүүделди эгидериниң дугайында чугааларны чорудар. 
  «Москвага чоруп тура, көдээ ишчилерге бо чайның изииниң чедирген когаралын эгидериниң талазы-биле ажыл-агыйжы чугааны чорудар мен. Россияның Көдээ ажыл-агый яамызының удуртулгазы-биле ужуражып, өске-даа айтырыгларны сайгарар. Мал чеминиң чедишпезин канчап-даа тургаш, дуглаар апаар. Көдээ ишчилерниң ажыл-ижи дээш четтирдим. Бойдустуң шылгалдазын кады шыдажып эрте бээр бис» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда планнары-биле үлешкен. 
 Тываның гидрометеорология блгаш долгандыр хүрээлел мониторингизиниң төвү - «Ортаа Сибирьниң ГМАЭ» ФКБА дыңнадыы-биле, Тыва Республиканың территориязы бодунуң географтыг байдалы-биле чер ажылын чорударынга таарымча чок черге санадыр, көдээ ажыл-агый культураларының өзүп үнер үези – бо чылдың майдан июльга чедир чаъс-чайык нормадан 50-80 хуу эвээш дүшкен, «хөрзүнге кааңнаашкын», «агаар кааңнаашкыны», «изиг хаттар» дээн бойдустуң айыылдыг болуушкуннары демдеглеттинген. Ооң уржуундан тараа болгаш мал чеминиң культураларының кол кезии чок болган.
 Тарылга шөлдеринде культуралардан аңгыда, чайгаар үнген сиген шөлдери база изигден когарап, мал чеминиң белеткелин нарыыдаткан. 
Республиканың 19 тургузугларының 15-жи кааңнаашкындан когараан.

Возврат к списку