Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Олимпий чемпиону Татьяна Лебедева: Тыва делегейде херек кырында кым мен дээрзин боданырынче албадаптар

Олимпий чемпиону Татьяна Лебедева: Тыва делегейде херек кырында кым мен дээрзин боданырынче албадаптар 21.09.2015
 РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң кежигүнү, Волгоград облазындан сенатор, РФ-тиң алдарлыг спорт мастери, олимпий чемпиону, чиик атлетикага делегейниң болгаш Европаның хөй дакпыр чемпиону Татьяна Лебедева: 
 – Россияга, делегейге дыка хөй аян-чорукчулап, хөй-ле чүүлдерни көрген мен, ынчалза-даа Тывага дыка таарзындым. Алдын-Булакче бар чорааш, доктаавайн тырттырып-ла чоруксаам келди, фотокамера дамчыштыр кайгамчык бойдус-чурумалын бүрүнү-биле дамчыдары болдунмас-даа болза, таарымчалыг арга бүрүзүн алырын кызыдып чордум. 
 Спортчу кижи болгаш, Тывада онза энергетика барын эскердим. Агаар-бойдуска тааржып чадаар деп чүве эскербедим, бичии чаш-биле дөмей удуп хондум. Мында чурттап турар кижилерден күштүг энергия үнүп турар-дыр. Ынчангаш бо бүгү, делегейде херек кырында кым мен, чүү дээш чурттап чор мен, дээрзин бодандырарынче албадаптар-дыр. 
 Шуулганның кол түңнели – аныяктар ниитилежилгелериниң аразында харылзааларны тургузары, арга-дуржулга, санал-онал, чогаадыкчы планнар солчулгазы чедип алдынган. Аңгы-аңгы шуулганнар, фестивальдарга киржип турган болгаш деңнелге кылып болур мен, бо шуулганда кижилер анаа-ла эвес, а ажыл-херек чогудар дээш чыылган-дыр. 
 Дараазында шуулган албан болур дээрзинге идегеп, мээң хоорайым Волгоградтан киржикчилер, сайгарлыкчылар киржирин дыңнадыйн. Эш-өөрүмге, чоок, таныыр кижилеримге Тываны, ында кандыг кижилер чурттап турарын көргүзери-биле, бээр эккепсеп тур мен. 
 Тывада АТСК-ның (ЦСКА) школазын ажытканынга өөрүп тур мен. Ооң мурнунда АТСК-ның кежигүннери делегей чемпионаттарынга, Олимпий оюннарынга ийи-чаңгыс ужурашкаш, «Сен база АТСК-дан сен бе?» деп кайгап-харап турганывыс база бар. Ооң мурнунда армейжилер – чаңгыс клубтуң кежигүннери ховар чугаалажып турган болзувусса, ам шупту каттыжып эгелээн бис, Тывада ындыг школа барынга дыка өөрүп тур мен. Чижээ, АТСК-ның Волгоградта школазын база чоокта чаа, үш ай бурунгаар ажыткан, ында спорттуң алды хевиринде оолдарны белеткенип турар болза, Тывада – дөрт хевирде. Тывада ча адарының база хүрештиң школазы дыка шыырак деп билир мен, ол угланыышкыннарже кичээнгейни салганы - шын-дыр. Бир регионга спорттуң шупту хевирлерин сайзырадыры болдунмас – тус черниң тускайлаңынче көөр ужурлуг: силерде шыырак мөгелер база ча адыкчылары бар болза, спорттуң ол хевирлери тываларның төөгүзү болгаш ужур-чаңчылдары харылзаалыг болза, аңаа кол акцентини салыр..

Возврат к списку