Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАДА ОРУЛГАЗЫ ЭВЭЭШ ӨГ-БҮЛЕЛЕРГЕ НОГАА АЙМААН КУРЛАВЫРЛААРЫ-БИЛЕ ДУЗАЛААН

ТЫВАДА ОРУЛГАЗЫ ЭВЭЭШ ӨГ-БҮЛЕЛЕРГЕ НОГАА АЙМААН КУРЛАВЫРЛААРЫ-БИЛЕ ДУЗАЛААН 24.09.2015
 Тывада чединмес байдалдыг өг-бүлелерге деткимче көргүзер талазы-биле хемчеглерни чедиишкинниг боттандырып турар. «2014-2016 чылдарда күш-ажыл болгаш күш-ажылга хаара тудары» күрүне программазының күсели-биле чурттакчы чоннуң ол категориязынга картофель үрезинин садып алыры-биле чазын бир миллион ажыг рубльди тускайлаан.
 Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының тайылбырлааны-биле, 1466 орулгазы эвээш болгаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер база ажыл чок хамаатылар үрезинни алган. Тарып алыры-биле оларга 37 тонна хире картофель үрезинин берген. Ниити шөлү 61,9 га ажыг хууда бажың чанының участоктарынга картофельди олурткан. Ол ышкаш 450 муң рубльге морковь, редиска, свекла болгаш согуна үрезиннерин саткан. 
 Муниципалдыг тургузуглар чагыргаларының, чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптерниң база өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төптерниң специалистери бажыңнар эргиишкининиң үезинде картофель, ногаа аймаан өй-шаанда ажаар талазы-биле тодаргай сүмелерни берип турган. Оон ыңай олар картофель болгаш ногаа аймаа культураларының дүжүдүн чыырын организастаарынга дузалашкан. 
 Картофельди ниити шөлде тараан кожууннарда орулгазы эвээш өг-бүлелерге болгаш ажыл чок хамаатыларның аразында картофель дүжүдүнүң хуваалдазын кылган. Түңнелинде 2015 чылдың сентябрь 15-тен 20-ге чедир 157,1 тонна картофельди ажаап алган, ол планнаттынганындан 10 тонна хөй болган. 8,6 тонна согуна, 14,5 тонна свекла, 15,8 тонна морковь база 3,2 тонна редиска чыгдынган.

Возврат к списку