Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Хөй-ниити айыыл чок чорук чөвүлелиниң хуралын кыйгырткан

Тываның Баштыңы Хөй-ниити айыыл чок чорук чөвүлелиниң хуралын кыйгырткан 17.11.2015
 Понедельникте селектор хуралдың соонда, регионнуң чепсектиг күштериниң удуртукчулары кирген составтыг Хөй-ниити айыыл чок чорук чөвүлелиниң хуралын кыйгыртканын Тываның Баштыңы дыңнаткан. Аңаа регионнуң, ылаңгыя социал адырның сайыттарын база чалаан.
  «Парижте терактылар – шупту чурттарга, ылаңгыя терроризм-биле идепкейлиг демиселди чорудуп турарларга чөңгээ-дир. 
 Чурттакчы чоннуң ортузунга тайылбыр ажылын чорудар херек. Бистиң республикада кижи бүрүзүн таныыр чыгыы бис. Ниитилелге, ылаңгыя көдээ суурга бир-ле кижи көстүп кээрге дыка илдең. Ынчангаш дүвүрээзин чокка, чурттакчы чон ортузунга профилактика хемчеглерин эрттирип, тайылбыр ажылын калбартыр. Республиканы камгалаар дээрзин билир херек. Республикага Таджикистанның хамаатызы келгеш, кижилерни элзедип алыр сорулгалыг чоруп турган барымдаа Тывага бүрүткеттинген. Ол кижи туттурган, шииттирген. Чаңгыс бо чижек безин дыка хөйнү чугаалап турар. Хөй-ниити черлеринге: школалар, эмнелгелер, культура албан черлеринге айыыл чок чоруктуң айтырыы албан дужаалдыг кижиниң доктаамал контролюнга турар ужурлуг. Миграция албаны, эрге-хоойлу камгалаар органнар, диспетчер албаннары, дыңнадыг системазы, эрттирилге чуруму чогуур удуртукчуларның онза контролюнда болгаш хууда харыысалгазында турар ужурлуг. 
 Ынчангаш кожуун чагыргаларының даргалары-биле башкылар база хөй-ниитичилер профилактика хемчеглерин доктаамал чорударын сүмеледим» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.

Возврат к списку