Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КАДЕТ ШКОЛА-ИНТЕРНАДЫН ШЕФКЕ АЛГАН

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ КАДЕТ ШКОЛА-ИНТЕРНАДЫН ШЕФКЕ АЛГАН  30.11.2015
 Тывада кадет шимчээшкининиң пионери – республиканың кадет корпузунуң 15 чылдаанынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржип четкен. Өскүс уругларга юридиктиг угланыышкынныг школа болур корпусту республиканың чазаа биле Тываның иштики херектер яамызы кады тургусканын сагындыраал. Ол бо эрткен чылдарның дургузунда кижизидикчилерни бедик деңнелге белеткээни дээш күрүне, федералдыг шаңналдарга төлептиг болуп, ортумак өөредилге албан черлериниң аразында эң-не алдар-аттыг чер болган. Школа-интернаттың он-он доозукчулары российжи армия болгаш эрге-хоойлу камгалаар черлер-биле амыдыралын холбаан. 
 Тываның Баштыңы школаның башкыларынга болгаш кижидикчилеринге оларның күш-ажылы дээш өөрүп четтиргенин илередип, ылаңгыя бирги кадет корпузунуң, ооң республикада чедиишкиннериниң ачызында Кызылга Президентиниң кадет училищезин ажыдар аргалыг болганын онзалап демдеглээн. Ындыг болзажок кадет шимчээшкининиң школазы берге салым-чолдуг чүс-чүс оолдарга шынарлыг билигни берип, эки училищелер болгаш дээди өөредилге черлеринче кирип алырынга, бот-тускайлаң чуртталгазында бодунуң туружун тыварынга улуг салдарлыг болган. 
 Республиканың кадет корпузу, федералдыг бюджеттен акшаландырып турар Президентиниң кадет училищези деп шыңгыы удурланыкчызы тывылза-даа, бодунуң ат-алдарын болгаш сонуурганчыын салбаан. Юридиктиг угланыышкынныг школага өөренир күзелдиглерниң саны чыл санында көвүдээн. Амгы үеде школада 100 ажыг кижизидикчилер өөренип турар. Ынчангаш республиканың чазаа корпуска ам-даа деткимчени көргүзүп, ооң материал-техниктиг баазазын быжыглап, калбартпышаан, башкыларга болгаш өөреникчилерге өөредилге чорудуун солун болдурары-биле ону сайзырадырынга дузалаар сорулгалыг. 
 «Президент училищезиниң кадеттеринден ылгал чок кеттинген турар кылдыр, бо чылын оолдарга, чаа форманы садып бээрин кызыдар мен» - деп Шолбан Кара-оол аазаан. Оон аңгыда республиканың баштыңы кадет корпузунуң кижизидикчилеринге неделяда үш катап белеткенип турар арганы бээр кылдыр Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизиниң удуртулгазы-биле дугурушканын дыңнаткан. «Кады белеткенип, тренировкалар үезинде чоок таныжып, чугаалажыр бис» - деп регионнуң удуртукчузу кадеттерге чугаалаан. 
  2015 чылдың майдан бээр кадеттер школа-интернадын солдат ырларның билдингир күүседикчизи, Соңгу Кавказка дайынчы хөделиишкиннерниң киржикчизи, эртеминиң аайы-биле башкы Эрес Камзаров удуртуп турар. Спортчу инвентарь садып алырынга сертификатты аңаа тывыскан.

Возврат к списку