Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дмитрий Медведев: Россияда кризиске удур план ажылдаан

Дмитрий Медведев: Россияда кризиске удур план ажылдаан 10.12.2015
 Россияда кризиске удур план экономиканың эң-не берге чадазын шыдап эрткен деп, РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведев дыңнаткан. 
 "Бир эвес мээң үнелелим-биле алыр болза, кризиске удур план ажылдаан деп, чугаалап болур мен. Планның эң-не кол угланыышкыннары түңнелдиг болган» - деп, журналистер-биле ужуражылга үезинде РФ-тиң Чазааның даргазы чугаалаан. 
 "Бүдүрүлгениң болгаш экономиканың кудулаашкынын доктаадыр – ындыг сорулгаларлыг турган бис. Чазакта, Экономиктиг хөгжүлде яамызында сан-чурагайлар баазазындан алгаш көөрге, экономиканың-даа, бүдүрүлге чорудуунуң-даа кудулаашкынын доктаадып шыдаан бис. Ам ынчап кээрге, келир чылда көдүрлүр ужурлуг бис» – деп Д. Медведев тайылбырлаан.
 Кандыг-даа кризиске удур планның кол сорулгазы – кижилерниң амыдырал байдалының деңнелин бадырбазы болур деп ол демдеглээн. 
 "Чугула хемчегни амыдыралга боттандырып шыдаанывысты база демдеглексеп тур мен. Пенсияның камгаладылгалыг кезээнге, инфляцияның шупту түңү хиреге индексацияны санаанының түңнелинде, пенсия ап турар кижилерниң пенсия санаашкыннары, пенсия төлевирлери үне чокталбаан» - деп Д. Медведев чугаалааш, кризис үезинде чамдык чурттар индексацияларны санавайн баарын демдеглээн.

Возврат к списку