Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Күш-ажыл яамызы Тываның даштыкы ажылчын күштерге хереглелин бадылаан

Россияның Күш-ажыл яамызы  Тываның даштыкы ажылчын күштерге хереглелин бадылаан 23.01.2016
 Тывага даштыкы ажылчын күш, 2015 чылдаазынга деңнээрге, бо чылын 13,6 хуу эвээш болур деп, Россияның Күш-ажыл яамызы бадылаан. 
 Даштыкы чурттардан чалаар ажылчыннарның саны эрткен чылын 779 турган болза, бо чылын 576 кижи болур. Квотаны республиканың бүдүрүлгелериниң болгаш организацияларының киирген чагыгларынга үндезилеп тургускан дээрзин Тываның Күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде яамызы дыңнаткан. Республиканың чонну ажылга хаара тудар албанында бүрүткеттинген ажылы чок кижилерде ындыг мергежилдерниң чок болганын барымдаалаан. 
 Даштыкы ажылчыннарның дыка хөй кезиин ажыктыг казымалдар казып тывар ажылга хаара тудар — Тывада ажыл берикчилери Россияга өскеч урттардан 550 кижини киирерин чогуур албандан дилээн, ол дээрге бүгү квотаның 96 хуузу. Тудугжулар, дагжылар болгаш өске-даа мергежилдиң кижилери херек болган. 
 Оон аңгыда 24 хире кижи тудуг компанияларынга негеттинип турар дээрзин яамы дыңнаткан, ол дээрге даштыкы техника болгаш дериг-херекселдер-биле ажылдаар болгаш оларны септеп кылыр кижилер-дир. Ооң-биле кады кыдат медицина-биле эмнээр дээди категорияның ийи эмчизи база херек. 

Возврат к списку