Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол алдын медальдыг доосканы школазының доозукчуларынга сөөлгү коңга-биле байыр чедирген

Шолбан Кара-оол алдын медальдыг доосканы школазының доозукчуларынга сөөлгү коңга-биле байыр чедирген 25.05.2016
 Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип Шолбан Кара-оол бодунуң үезинде школаны алдын-биле доосканы Бүрен-Хем суурнуң 2016 чылда доозукчуларының байырлыг чыскаалынга киришкен.
  – Школа-биле байырлажыышкын – бодун база делегейни билип алырынга бирги шыңгыы базымныг улуг болуушкун болур. Сөөлгү коңга хүнүнде чаңгыс классчыларым-биле хөглеп турзувусса-даа, байырлажып турарывыс дээш муңгарап турганывысты, дыка эки сактып тур мен. 
  Удавас силер база чашкы үеңерниң онзагай база эң-не сагыш амыр чылдары, төрээн школаңар, ынак башкыларыңар, классчы эштериңер-биле байырлажыр силер. Амыдырал боду - дараазында силерниң башкыңар ол. Училищелерге, институттарга, ажылга азы албанга – моон соңгаар кандыг болуру, чүгле силерден хамааржыр. Школаңар база силерниң баштайгы башкыларыңар амыдыралдың улуг оруунда бодуңарның шын туружуңарны тып, күжүңерге бүзүрелдиң база чедиишкинниң аргаларын айтып бергенинге бүзүрээр мен. Шылгалда мурнунда бодуңарның шупту аргаларыңарны мөөңнеп, дээди өөредилге черлерин, мергежилди далаш чок, бодамчалыг шилип алыңар – деп, чазак даргазы аныяк салгалга чагыын берген. 
 Доозукчуларның ада-иелеринге база башкыларынга өөрүп четтириишкинниң сөстерин Шолбан Кара-оол дамчыткан. Оолдар, уруглар-биле кады ЕГЭ-ниң шылгалдаларын эрткеш, дараазында мергежил чедип алырының өөренир черлерин шилиирлер. Төрээн школазы өөреникчилерни кезээде быжыг билиг-биле чепсеглеп, шылгалдалар үезинде сотка дүжүп көрбээнин, республика баштыңы демдеглээн. Бүрен-Хем школазының бо чылгы доозукчулары база төлептиг кижилер болурунга ол бүзүрелин илереткен.
  - Шылгалдалар, оон өөредилге черлеринче кирер үеде, силерниң чедиишкиннериңер дээш, шупту холувусту тейлей тудар бис. Силерниң бодуңарга-биле дөмей, республикага база чедиишкиннериңер херек, чүге дизе бүгү ажыл-херектерни – бизнести тургузуп, чаа бүдүрүлгелерни, оруктарны тудуп, чуртувустуң бойдус байлаан шиңгээдип, хоорай, суурларывысты чурттаарынга эптиг болгаш чараш кылып, алызында Тываның экономиказын көдүрер силер – деп, республика баштыңы доозукчуларга бурунгаар сорулгаларны салып, шылгалдаларда бүзүрелдиг болурун күзээн. 
 Шолбан Кара-оол школа удуртулгазы база башкылар-биле аңгы чугаалашкан. Төрээн школазы чамдык көргүзүглер талазы-биле республикада мурнуку черде турары, ону өөрткен. Доозукчулары - чурттуң дээди өөредилге черлеринде, алдар аттыг спортчулары - хөй. Шылгалдаларже онза кичээнгейни углаарын башкылардан база катап дилээн. 
 «Үжен үш чыл бурунгаар сөөлгү коңганың үнүн дыңнааным школамның "Сөөлгү коңга" байырлалынга ам чаа чордум. Чылыг сактыышкыннар, доозукчуларга чагыг-сөстер, ыры-шоор, өөрүшкү-муңгарал холушкан байырлал бо хүн бүгү республиканың школаларынга болуп эрткен. Школазын доозуп турар уругларга шылгалдаларны эки демдектер-биле дужаарын, төрээн школазын утпазын, амыдыралда школачы найыралын быжыг уламчылаарын, эки эртем-билиг чедип алгаш, чер-чуртунга төлептиг кижилер болурун чагып-сургадывыс. Орууңар ак болзун, доозукчулар!» - деп Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку