Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол Тываның Каа-Хем кожуунунуң Бүрен-Хем суурда участок шагдаазынга бажыңны ажыткан

Шолбан Кара-оол Тываның Каа-Хем кожуунунуң  Бүрен-Хем суурда участок шагдаазынга бажыңны ажыткан 25.05.2016
 Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол Каа-Хем кожуунче ажыл-агый аайы-биле чорааш, Бүрен-Хем суурда полицияның бүрүн эргелиг участок төлээзиниң бажыңының ажыдыышкынынга киришкен. 
 «Участок төлээзинге бажың» губернатор төлевилелин полицияның участок шагдаазын харыысалгалыг черинге быжыглап, профилактика ажылын чорудуп турар кижилерни чаңгыс черге хаара тудуп, бөлүглеп ажылдаарынга эптиг арганы тургузар сорулга-биле эгелээн. 
 Эрткен чылын республикада 139 участок шагдаалары ажылдап турган болза, оларның 92-зи – көдээ черлерде. А оларның чүгле 49-зу чурттаар чер-биле хандырттынган. Суурларда бажыңныг 28 участок төлээзи боттарының харыылаар административтиг участоктарында, азы ажылдап турар черлеринде чурттап турар. А өскелери чүгле хайгаарап каап, чедип турар. 
 Участок шагдааларының ажылының шынарын экижидер, корум-чурум хажыдыышкыннарынга удур профилактика ажылын чорудар шупту субъектилер-биле кады ажылдажылганы күштелдирер, улусчу дружиналарны хаара тударын идепкейжидер дээш, Шолбан Кара-оол көдээ черлерге полицияның бүрүн эргелиг участок төлээлеринге бажыңнарны тудар даалганы тургускан. 
  Муниципалдыг тургузуглар конкурска киришкеш, республика бюджединден грант кылдыр аңгылаан акша-хөреңги-биле тудугну кылыр. Бүрен-Хем суурга бажыңның тудуунга 1 млн. 600 муң рубль акша кирген. Ол бажыңда полицияның участогунуң албан оран-савазы база шагдааның чурттаар бажыңы кирип турар. 
  Каа-Хем кожуун талазы-биле полицияның бүрүн эргелиг участок килдизиниң начальниги Мерген-Херел Кара-Сал, Бүрен-Хемде чаа туткан полицияның участок төлээзиниң бажыңынга аныяк шагдаа Евгений Бушуев ажылдап, чурттаарын дыңнаткан. Бүрен-Хем биле Суг-Бажы суурларда корум-чурумну ол хайгараар. 
 «Участок шагдаазынга бажың – дыка чугула төлевилел. Бистиң ажылдакчыларывыс чүгле ажылдаар черни эвес, а чурттаар бажыңны база алырлар. Ону чүгле өөрүшкү-биле деткиир апаар» - деп, Мерген-Херел Кара-Сал өөрүшкүзүн үлешкен. 
 Шупту муниципалдыг тургузуглар конкурска киржип болур, комиссия шилилгези-биле эгидилге чок грантыларны тыпсыр. Бо чоокку үеде Кызыл кожууннуң Элегес-Аксы суурга участок шагдаазынга бажыңны ажыдар. Тываның барыын талазында «Ак» ОПА-ның стационарлыг постузун бо чылын тудуп, ажыглалга киирер.

Возврат к списку