Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Депутат Иван Чучев: Тываның чону Шолбан Валерьевич Кара-оолду деткиир деп билир мен

Депутат Иван Чучев: Тываның чону Шолбан Валерьевич Кара-оолду деткиир деп билир мен 25.05.2016
 Россияның Президентизи Владимир Путин биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ужуражылгазында шиитпирлээни регион баштыңының хуусаа бетинде соңгулдаларынга хамаарыштыр Тыва Республика Ордениниң эдилекчизи, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Иван Васильевич Чучев бодалын илереткен: 
 «Бо бүгү ынчаар болур ужурлуг деп санаар мен. Тывада Шолбан Кара-оолду солуптар кижи чок-тур. Ол хуусаа бетинде соңгулдаларны эрттирер дээни шын-дыр. Чон ону деткиир дээрзин билир мен. 2002 чылда, кажан бир дугаар соңгулдага киржип турда, ооң-биле кады турган мен, ынчан аштырыпкан бис. Эргелеп-башкарылгада частырыгалар турган-даа болза, хөй чүүлдер кылдынганын чон ам эки билир. Хуусаа бетинде соңгулдаларга киржирин Шолбан Валерьевич Кара-оолга чөпшээрээни дээш, Владимир Владимирович Путинге өөрүп тур мен. 
  Күрүне Думазынче база Тываның Баштыңынче соңгулдаларны чергелештир эрттиринде, чүү-даа коргунчуг эвес. Харын-даа шын кылган-дыр: акша-хөреңгини-даа, үени-даа, кижилерниң нервизин-даа камнап алыр бис. Ам кады агитастаар бис». 
 Оппозиция черле турар, ындыг болзажок шын угаан-бодалдыг болур деп, Дээди Хуралдың депутады Иван Чучев санап турар: «Шупту чүвени чаңгыс кижиже чууй кагган ажыы чок боор. Шупту буруулуг. Ындыг аа? Россияда-даа, Тывада-даа шиитпирлээр айтырыглар хөй. Чон эки чурттазын дээш оппозия, Молин, Конвиз, өске кижилер чүнү кылганыл? Бо кижилерни хүндүлээр мен, ынчалза-даа республиканың амыдыралынга киржир-дир ийин, шүгүмчүлеп турбайн. Оларның талазындан огулуг кылган ажыл көрбедим. Ынчангаш Шолбан Валерьевичиге – катап соңгудуп алырын, а тыва чонга – эки чурттаарын күзедим».

Возврат к списку