Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазааның Үрер хөгжүм оркестри Польшаже гастрольдаары-биле аъттаныр

Тываның Чазааның Үрер хөгжүм оркестри Польшаже гастрольдаары-биле аъттаныр 26.05.2016
 Тываның Баштыңының албан хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол Тимур Дулуштуң удуртканы Тываның Чазааның Үрер хөгжүм оркестриниң коллективи-биле ужурашкаш, бо чоокку хонуктарда артистерниң даштыкы чурттарже гастролюнуң дугайында чугааны чоруткан. 
  Делегей чергелиг элээн каш хемчеглерге хөгжүмчүлер киржир: Лобезке Үрер хөгжүм музыказының ХХ юбилейлиг делегей фестивалынга, инструменталистерниң III делегей конкурузунга, Делегей чергелиг III эртем-практиктиг конференцияга, ХХ база ХI векте делегейде үрер хөгжүм музыказы фестивальга киржир. Тываның оркестри киржир ол хемчеглерде Германиядан, Бельгиядан, Нидерландыдан, Чехиядан, Сербиядан, Балтика чурттарындан, Белоруссиядан, Украинадан коллективтер келирин, Тимур Дулуш чугаалаан.
 Коллективтиң гастрольдаарынга саң-хөө дузазын көргүзерин Шолбан Кара-оол аазаан. Тываның Чазааның Үрер хөгжүм оркестри делегей деңнелинде шагда-ла бедик черни ээлеп, ады алгаанын, а чогаадыкчы гастрольдар ам-даа улам сайзыраарынга база Тыва Республиканың алдар адын көдүреринге эки деп, ол демдеглээн. Хөгжүмчүлерге байырны чедиргеш, оларның талантызынга база оркестрниң алдар-адынга чоргаарланып чоруун ол айыткан.
 Ужуражылга үезинде хөгжүмчүлерниң социал камгалалының дгуайында чугааны база чоруткан. 
 Тыва Республиканың Чазааның доктаалы-биле, 2008 чылдың мартта Тыва Республиканың Чазааның Үрер хөгжүм оркестри тургустунган. А.Б. Чыргал-оол аттыг Кызылдың уран чүүл училищезиниң үрер хөгжүм салбырының студентилери база доозукчулары коллективтиң составынче кирген. Тыва Республиканың алдарлыг артизи, делегей конкурстарының дипломантызы Дулуш Тимур Дыртык-оолович оркестрниң уран чүүл удуртукчузу база кол дирижеру болган. 
 Оркестрниң артистериниң ортумак назыны 24 хар. 20 артист ЧСКУбКА-ның Тыва салбырында база ооң кол өөредилге черинде Россияның уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, профессор Симонов В.А.-ның клазында өөредилгезин уламчылап турарлар.
 Үрер хөгжүм оркестриниң репертуарында классиктиг чогаалдардан аңгыда, республиканың национал композиторларының уран чогаадылгазын ойнап, эстрада болгаш джаз музыказында амгы угланыышкыннарда хөгжүмнү шенеп чоруур. 
  Национал хөөнге даянмышаан, Россияның үрер хөгжүм талазы-биле күүселде школазының эң-не дээре угланыышкыннарын холуй ойнап турары - оркестрниң ылгалдыг оюну ында. 
 «Аъттыг үрер хөгжүм оркестри» төлевилел – коллективтиң эң-не кол чогаадыкчы чедиишкини. Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 65 чыл оюнга тураскааткан «Тиилекчи чонга – алдар!» деп концерт хөйнү кайгаткан. Ол төлевилел Улуг Петрнуң үезинден тура, Тыва Арат Республиканың Аъттыг эскадронунуң үрер хөгжүм оркестрлериниң чаагай чаңчылдарын каттыштырган Россия Федерациязында болгаш регионда кара чаңгыс төлевилел бооп арткан. 
 Тыва Республикада база Россияда национал культураны сайзырадырынга улуг перспективалыг, ол оркестрге бижиттинген катаптаттынмас чогаалдарлыг чаартыкчы национал, чогаадыкчы коллектив ол деп, Россияның база Сибирь регионнарының хөгжүм критиктери, Бүгү делегейниң (профессор, музыка доктору Леон Блай), Чөөн-Европаның (профессор Йожеф Чикота), Балтиканың (Рига консерваториязының профессору Я.Пуриньш) үрер хөгжүм оркестрлер ассоциацияларының президентилери, делегей чергелиг специалистер үнелелди берген.

Возврат к списку