Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол чадаг-терге тургузар тускай черлерни кылырын сүмелээн

Шолбан Кара-оол чадаг-терге тургузар тускай черлерни кылырын сүмелээн 27.05.2016
 Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оолдуң хүлээп алыышкынынга Кармела Хайбы биле 8 харлыг кызы келген. Аныяк ие чугаа аразында, Кызылда чадаг-терге мунар кижилерниң саны көвүдээнинден, найысылалдың кинотеатрлар, садыглар, кафелер, почта чанында чадаг-терге тургузар черлерни тускайлавааны таарымча чок деп демдеглээн. Шолбан Кара-оол ооң-биле бүрүн чөпшээрешкен. 
  Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыг ол талазы-биле ажылдар эгелээнин илеткээн. Чадаг-терге тургузар эң-не кол черлерни - Национал музей, Национал театр, «Найырал» кинотеатр, «Субедей» спорткомплекс, Аныяктар сесерлиин шилип алган. Ол черлерге чүгле чадаг-терге эвес, а уруглар болгаш инвалидтер коляскаларын тургузуп болур кылдыр кылырын дугурушкан. 
 Ажылдарны кылырда тус черниң бүдүрүкчүлерин хаара тударын Шолбан Кара-оол сүмелээн. Төп садыглар ээлери, өөредилге черлериниң удуртукчулары боттарының объектилериниң чанынга чадаг-терге тургузар черлерни кылып алырын мэрия база саналдаан. 
 Кадык амыдыралдың суртаалчылары - Перинаталдыг төптүң администрациязы ындыг тускай черни бир дугаар кылган дээрзи чугаа үезинде билдинген. Оон аңгыда «Шамбал» кафеде база бар. 
  Чазак база чадаг-терге тургузар черни кылып алырын Шолбан Кара-оол аазаан. Ынчан күрүне албан хаакчылары чадаг-тергелиг кээп турар апаар. Шолбан Валерьевич чамдыктарда 6 километрден эвээш черни чадаг-тергелиг эртип, ажылче келгилээрин чугаалаан.
  «Чадаг тергелиг ажылче» деп бүгү-российжи акция май 20-де эрткенин Кармела Хайбы чугаалаан. Кызылдың дыка хөй организациялары акцияга киришкен. Ол ам сентябрь 22-де ийи дугаар эртер. Кара-оол спортка хандыкшылы, амыдыралчы идепкейлиг туружу дээш Кармела Хайбыга өөрүп четтиргенин илереткен.

Возврат к списку