Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва: «Чаңгыс демниг Россия» партиязындан губернаторнуң баш удур бадылаашкынында Шолбан Кара-оол мурнап турар

Тыва: «Чаңгыс демниг Россия» партиязындан губернаторнуң баш удур бадылаашкынында Шолбан Кара-оол мурнап турар 09.06.2016
 «Чаңгыс демниг Россия» партиязындан Тываның Баштыңының хуусаадан эрте соңгулдаларынга киржир кандидатты тодарадырының талазы-биле баш удур бадылаашкынга Шолбан Кара-оол мурнуку одуругну ээлеп турар. 
 «Чаңгыс демниг Россия» партиязының регион салбырынга 3 хүн үргүлчүлээн губернатор праймеризинге (баш удур бадылаашкыннарынга) Шолбан Кара-оол чугаа чокка мурнап турар. Партияның иштики бадылаашкыннарының кожууннарда түңнелдери билдинген.
 Тываның барыын талазынга праймеризке «Чаңгыс демниг Россияның» Бай-Тайгада, Барыын-Хемчикте, Чөөн-Хемчикте, Сүт-Хөлде болгаш Ак-Довуракта салбырларының соңгукчулары киришкен. Республика Баштыңының хуусаадан эрте соңгулдаларынга Шолбан Кара-оол киришсин дээш праймеризтиң киржикчилериниң 98 хуузу бадылаан.
 Чажыт болгаш рейтингилиг бадылаашкынга чүгле чаңгыс эвес, элээн каш кандидатка үнүн берип болурун сагындыраал. Бадылаашкынның түңнели-биле кордакчыларның рейтингизин тургузар. Кымда хөй үн берген болдур, ол кижи регион баштыңының соңгулдаларынче партиядан албан езузунуң кандидады болур. 
 Партия иштиниң бадылаашкыннарынга Шолбан Кара-оолдуң удурланыкчылары дөрт кандидат — Чөөн-Хемчиктиң чагырга даргазы Байбек Монгуш, РФ-тиң Федералдыг Хуралының Федерация Чөвүлелиниң кежигүнү Мерген Ооржак, «Вавиол» КХН-ниң директору, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады Виктор Тунев болгаш Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыг киришкеннер. 
 «Чаңгыс демниг Россияның» барыын талакы адырынга Шолбан Кара-оолдуң соонга праймеризтиң эң аныяк киржикчизи Мерген Ооржак 58 хууну алгаш, кирген. Чөөн-Хемчиктиң чагырыкчызы Байбек Монгуш 31 хуу алган. Владислав Ховалыг 14, Виктор Тунев 8,1 хууларны тус-тузунда алган. 
 «Чаңгыс демниг Россияның» Тываның мурнуу талазынга болган праймеризинге Эрзинниң, Тес-Хемниң, Чеди-Хөлдүң болгаш Таңдының партийжи активтери киришкен. Шолбан Кара-оол дээш оларның 97,3 хуузу бадылаан, Мерген Ооржак, барыын талага дег, ийиги черни ээлээн. Ол дээш 49,5 хуу бадылаан. Кызылдың мэри Владислав Ховалыг чөөн-хемчикчи коллегазы Байбек Монгушту дөрткү черже чылдырыпкан (35,5 хууга удур 26,3 хуу). Сайгарлыкчы Виктор Тунев Ак-Довуракка деңнээрге, мурнуу кожууннардан ийи катап хөй үннү – 16,3 хууну алган. 
 «Чаңгыс демниг Россияның» Дээди Хуралда фракциязының удуртукчузу Виктор Глухов партияның иштики шилилгезинге республика удуртукчузу Шолбан Кара-оолдуң тиилелге чедип алыры чигзиниг чок турган дээрзин дыңнаткан. Ооң өске кордакчылардан Кара-оолдуң хөй санныг мурнап турары дээрге, ооң удуртукчу күжүнде болуп турар. «Праймеризке киржирде чидиг чижилге тургуспаан бис. Партияны болгаш ниитилелди каттыштырарынга бо хемчег чугула болган. Баштыңның удурланыкчылары көскү кижилер турган-даа болза, Шолбан Кара-оол дээрге республиканың кайы-даа булуңунда шупту кижилерге тааржыр кандидат дээрзи илдең болду» — деп, Глухов санап турар.
 Губернатор праймеризи дүүн Тываның чөөн талазынга — Кызыл, Каа-Хем, Бии-Хем болгаш Тожу кожууннарның соңгукчуларының киржилгези-биле уламчылаан. 
 Баш удур бадылаашкынның ниити түңнелдери мындыг: Шолбан Кара-оолду соңгукчуларның 98,3 хуузу, Байбек Монгушту — 37,9 хуузу, Мерген Ооржакты — 39,1 хуузу, Виктор Туневту — 14,4 хуузу, Владислав Ховалыгны — 44,3 хуузу деткээн. 
 "Чаңгыс демниг Россия" партиязындан Тываның Баштыңы албан-дужаалга кандидат депшидериниң дугайында түңнел шиитпирни чоокку хүннерде болур регион конфренциязынга хүлээп алыр. 
 РФ-тиң президентизи Владимир Путин, май 23-те, Шолбан Кара-оолдуң хуусаадан эрте халажырының дугайында дилээн хандыргаш, Тыва Републиканың баштыңынга соңгуткуже, Тыва Республиканың Баштыңы албан дужаалды түр када күүседири-биле томуйлаан. Шолбан Кара-оол Республиканың баштыңы албан-дужаалче “Чаңгыс демниг Россия” партиядан баш бурунгаар бадылаашкынга киржири-биле документилерин июнь 1-де дужааган.

Возврат к списку