Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалының солагай талакы дачалар районунда уруглар садының тудуу кидин-түлүк

Тываның найысылалының солагай талакы дачалар районунда уруглар садының тудуу кидин-түлүк 09.06.2016
 160 уругга уруглар садының объектизинде ажылдар план-биле чоруп турарын Тываның Тудуг дыңнаткан. 
 Күрүне чагыы езугаар, 2015 чылдың төнчүзүнде, «БЕНКОНС» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел назы четпээн уруглар албан чериниң тудуун эгелээн. Ниити түңү 160 млн. рубль өртектиг объектиниң төлевилелин «Аванград» КХН кылган. Күрүне керээзинде айыттынган хуусаа езугаар тудуг ажылдары бо чылдың август айда доостур ужурлуг. 
 Бо хүнде тудугнуң үшкү блогунуң 2-ги каъдының ханаларын тудуп үндүрген, ооң-биле чергелештир адаккы каътта шеверлел ажылдары чоруп турар. Ниити ажылдар-биле кады котельнаяның таваан куткаш, быжыглаар демирлерни хайындырган. Тудугнуң иштики ханаларында чырык шугумун кожар черлерни база салган. 
 Найысылалдың солагай талакы дачаларынга уруглар садын тударын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол саналдаан. «Солагай талакы дачалар – Кызылда эң-не чидиг социал айтырыгларлыг территория ол. Ында 800 хире уругларга школа назы четпээн уруглар албан черлеринге олуттар негеттинип турар. Хоорай эрге-чагыргазының мурнунга бо дораан-даа, орай-даа болза тургустунуп келир айтырыг-дыр. Ынчангаш Свороток районунга эгелээриниң орнунга, чугула хереглеп турар дачаларга уруглар садын тудары чугула» - деп Шолбан Кара-оол ынчан чугаалаан. 
  Сөөлгү үш чылда, 2013 чылда Кызыл хоорайда 280 олуттуг «Алдын дүлгүүр», 2014 чылда Шагаан-Арыгда, Сарыг-Септе, 2015 чылда Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда, Калинин кудумчузунда, Каа-Хем суурнуң Радиостанция кудумчузунда, 2016 чылда Кызыл хоорайның «6А» микрорайонунда, чаа 7 уруглар садын тутканын сагындырал. Оон аңгыда, 2014 чылда Эрзинде 110 олуттуг, Бүрен-Хемде 110 олуттуг, 2015 чылда Чадаанада 60 олуттуг уруглар садын эде септеп, чаарткан. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Шекпээр суурнуң малчыннарының хонар садиктен туттуруп бээр дээн дилээн хандырып, оларның уруг-дарыынга уруглар садын ажыткан.
  План езугаар Кызылдың «6А» микрорайонунга 280 олуттуг, солагай талакы дачаларга 160 олуттуг, Кундустуг суурга 140 олуттуг чаа уруглар садын 2016 чылдың төнчүзүнде ажыглалга киирер.

Возврат к списку