Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оолдуң муниципалдыг тургузугларда «Чаңгыс демниг Россия» партияның депутаттарынга кыйгырыы

Шолбан Кара-оолдуң муниципалдыг тургузугларда  «Чаңгыс демниг Россия» партияның депутаттарынга кыйгырыы 18.07.2016
 «Чаңгыс демниг Россия» бүгү-российжи политиктиг партияның Дээди Чөвүлелиниң кежигүнүнүң «Чаңгыс демниг Россия» партия болгаш ооң талалакчыларының мурнундан соңгуттурган Тыва Республиканың муниципалдыг тургузугларының депутаттарынга кыйгырыг.
   Хүндүлүг чаңгыс үзел-бодалдыглар! 
 Бистиң республиканың баштыңының соңгулдаларының талазы-биле кампания дараазында чадаже шилчээн – федералдыг болгаш республика хоойлужудулгазы езугаар республиканың муниципалдыг тургузугларының депутаттарының холдарының үжүүн чыырының чадазы. Депшидилге чадазының үезинде, федералдыг политиктиг партияларның Тыва Республиканың девискээринде ажылдап турар сес республика салбырларының төлээлери, соңгулдаларга киржир күзелин илереткен. Депшидилгениң хоойлужудулгада көрдүнген чурумунга негелделерни федералдыг партияларның чеди республика салбырлары күүседип шыдаан. 
 Бистиң республиканың муниципалдыг тургузугларының депутаттар корпузунуң бир янзы талазы эрткен муниципалдыг соңгулдаларында «Чаңгыс демниг Россия» партияның кежигүннери соңгукчуларның талазындан күштүг деткимчени алган болгаш, хоорайларның, кожууннарның болгаш сумуларның Төлээлекчилер хуралдарында бистиң партияның кежигүннери база ооң талалакчылары эң хөй кезии болган. 
 Партияның уставы, партийжи этика болгаш корум-чурум бисти нарын байдалга тургускан. «Чаңгыс демниг Россия» бүгү-российжи политиктиг партияның тыва салбыры баш бурунгаар бадылаашкынның түңнелдери-биле бодунуң кандидадын республиканың баштыңының соңгулдаларынче идип үндүрген. Ынчангаш республика Баштыңының соңгулдаларынче өске политиктиг партияларның төлээлерин идип үндүрген дугайында билдириишкиннерге «Чаңгыс демниг Россия» партияның кежигүннери болгаш ооң талалакчылары хол үжүү салыр болза, силерниң үзел-бодалдарыңарга болгаш партийжи чүткүлдериңерге удурланышкаа илдең апаар.  
 Мындыг байдалга бистер республиканың Баштыңының соңгулдаларынга киржип турар кандидат бүрүзүнге Тыва Республиканың девискээринде муниципалдыг тургузугларның болгаш хоорай округтарының депутаттарының деткимчезин алырынга чаңгыс аай негелделерни тургускан «Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының соңгулдаларының дугайында» Тыва Республиканың Хоойлузунуң 26-гы чүүлүнүң нормаларын удуртулга болдурар апаар бис. 
  Хүндүлүг чаңгыс үзел-бодалдыглар! 
 Тыва Республиканың баштыңының соңгулдаларынга шупту партияларның төлээлери хостуг киржириниң эргелерин хандырар, республикага хөй-ниити болгаш политиктиг байдалды чогумчалыг болдурар сорулга-биле, бистиң республиканың муниципалдыг тургузугларында «Чаңгыс демниг Россия» партиядан депутаттарга болгаш шупту черлерде Төлээлекчилер хуралдарында бистиң талалакчыларывысты кыйгырарым болза, Хоойлуда доктааттынган чурум езугаар республиканың Баштыңының соңгулдаларынга киржип турар өске партияларның төлээлери Силерге дилеглиг кээр болза, оларны депшидерин деткиир азы деткивезиниң дугайында айтырыгга чүгле боттарыңарның хууда сагыш-сеткилиңерни удуртулга болдурарын кыйгырдым! 
  Хүндүлел-биле, «Чаңгыс демниг Россия» бүгү-российжи политиктиг партияның Дээди Чөвүлелиниң кежигүнү Ш.Кара-оол.

Возврат к списку