Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Шиви-2016» операция эгелээн

Тывада «Шиви-2016» операция эгелээн 09.12.2016
 Шивилерни кайы хамаанчок кезерин болдурбазы-биле, арга-арыг чоогунга таңныылдаар «Шиви» оперативтиг-профилактика операциязы бо чылдың декабрь1-де эгелээн. 
 ТР-ниң күрүнениң арга-арыг комитединиң инспекторлары, арга-арыг ажыл-агыйының база полицияның ажылдакчылары арга-арыг камгалаар патрульдуң составында кирген. Оон аңгыда республиканың оруктарынга машиналарны хынаар эргени алган көжүп чоруур постулар дежурныйлап, бир эвес кескен шивилер таварышса, хоойлу хажыдыкчызын харыысалгага онаар. 
 Хоойлу езугаар ажык аукционнуң түңнелдери-биле садып-саарарының керээзин алган сайгарлыкчылар, арга-арыг участоктарының арендаторлары, база күрүне чагыын күүседир дээн арга-арыг ажыл-агыйлары Чаа чылдың байырлалдарынга дээш шивилер болгаш ине бүрүлүг ыяштарны белеткеп болур. Ыяштарны чүгле тускай көрдүнген черлерден декабрьның 1-ден 31-ге чедир кезер.  
 Республикада ине бүрүлүг ыяштарны боттары белеткээри хоруглуг, арга-арыг фондузунга когаралды чедиргени дээш «шиви» төтчеглекчилерин хөй түңнүг акшага торгаары көрдүнген. Хамаатыларга торгаалдың түңү - 3 муңдан 4 муң рубль чедир. А албан-дужаалдыг кижилерге - 20 муңдан 40 муң рубль. Хоойлуга чөрүштүр шиви кескен дээш юридиктиг черлерге торгаалдыг түңү 200 000-дан 300 000 рубль. Бир эвес 5000 рубльден хөй түңнүг каражага чедерер болза, хосталгазын 2 чыл чедир казывышаан, 100 муңдан 200 муң рубль акша база торгаалды төлеттирер. 
 Арга-арыг камгалалының, полицияның, үндүрүг инспекциязының инспекторлары база Кызыл хоорай мэриязының ажылдакчылары кирген тускай бригада арга-арыгны хайгаараарындан аңгыда, найысылалда шиви базаарларын база хынаар.  
 Тываның Арга-арыг комитеди төтчеглекчи чоруктуң барымдаазын дүрген илередири-биле «изиг шугум» телефонун ажыткан. 8(39422) 6-26-08 дугаарлыг телефонче долгааш, чөпшээрел чок шиви кескеш, садып турар таварылгаларны дыңнадып болур силер.

Возврат к списку