Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Валерий Халиловка хамаарыштыр кичээнгейи дээш өөрүп четтириишкинни Санкт-Петербургдан скрипач биле Казаньның чурттакчызы илереткеннер

Тываның Баштыңының Валерий Халиловка хамаарыштыр кичээнгейи дээш өөрүп четтириишкинни Санкт-Петербургдан скрипач биле Казаньның чурттакчызы илереткеннер 09.01.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Санкт-Петербург биле Казань хоорайның чурттакчылары бижээн. Россияның кол шериг дирижеру, генерал-лейтенант Валерий Халиловка хамаарыштыр Тывада онза кичээнгей дээш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга өөрүп четтиргенин олар дыңнатканнар.  
 «Санкт-Петербург хоорайдан скрипка ойнакчызы мен. Ат-сураглыг Александров ансамблиниң база ооң удуртукчузу кайгамчык хөгжүмчү Валерий Халиловтуң мөчээниниң дугайында силерниң бижээн чүүлдериңерни номчааш, Силерге сеткиливистен сөстерни илередип көрейн. Дыка хөй чылдарның дургузунда ооң чогаадыкчы ажылдарын көөр аас-кежиктиг болган бис. Мергежилим аайы-биле, мону чугаалаксадым, Валерий Михайлович дыка хөйнү кылган. Езулуг-ла ындындан хөгжүмчү кижи! Мындыг эрте чоруй барбаан болза, оон-даа кайгамчык чүүлдерни ол кылыр турган. Эң-не кайгамчык дээн кижилер, чидиригни оштавайн турувуста, бисти каггаш чоруй баары хомуданчыг. Бүгү хөгжүм делегейинде ол эгээртинмес чидириг-дир.
 Петербургда концерттерниң программаларын дарый өскерткен. Ындыг бир хемчегге чордум. Хөгжүмчүлер чүгле эртенги шакта өске программаны белеткээш, чедимчелиг ойнадылар. Силерге сеткилим ханызындан четтирдим! Силерниң чымыштыг ажыл-ижиңерни билир болгаш, харыы манавас мен. Силерге байырлалдар-биле! Ал бодуңарга болгаш шупту чоок кижилериңерге кадыкшылды күзедим!» - деп Наталья Андреева бижээн.
  Казаньның чурттакчызы Энзе Фойгт бодунуң бодалдары-биле база үлешкен:
 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Эртенгиниң мендизи-биле! Силерниң республикадан роликти 5-6-даа катап көрдүм. Генерал Халиловка алдар болдурган мөгейиг кежээзин организастааны дээш четтиргенимни илередип көрейн. Тыва Республикада ооң адын мөңгежиткенинге чоргаарландым. СИЛЕРГЕ ЧЕТТИРДИВИС! Оон ыңай, бистиң хоорайывыс – Казаньга кээп чорааныңарга дыка өөрүдүм! Хосталга шөлүнде, бистиң парламентивистен ырак эвесте, мээң ажылдаар черим – РФ-тиң ФҮН-нүң ТР-де УҮТ офизи бар. Хүндүткел-биле Энзе Фойгт. Эки дыштанылганы күзедим».

Возврат к списку