Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал албанының Тывада эргелелиниң республиканың көдээ ажыл-агый яамызы-биле кады ажылдаарын деткээн

Тываның Баштыңы Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал албанының Тывада эргелелиниң республиканың көдээ ажыл-агый яамызы-биле кады ажылдаарын деткээн 12.01.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва, Хаасия болгаш Кемерово облазында Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарлал эргелелиниң удуртукчузунуң оралакчызы Мерген Докпер-оол-биле ужурашкан. 
 Улуг хардан когараан мал ажыл-агыйларын эки шынарлыг сиген болгаш мал чеми культуралар-биле хандырып турарын база бо ажылды хайгааралга алыр талазы-биле ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы-биле Россияның көдээ ажыл-агый хайгараал албанының кады чорудар ажылдарын кыска ужуражылганың түңнелинде дугурушкан. 
 Сөөртүп эккеп турар мал чеминиң шынарын хынаар талазы-биле фитосанитарлыг контроль пунктулары Ак-Довурак – Абаза аразында полицияның патруль албанының постузунга болгаш «Шивилиг» эрттирилге пунктузунга доктаамал ажылдаар. Мерген Докпер-оолдуң чугаалап турары-биле алырга, лабораторлуг хыналдаларның түңнелинде эрткен чылдарда шынары багай мал чемнерин сөөртүп эккеп турганы илерээн. Ооң туңнелинде мал бажынга хорамчалыг болган. 
 Бо таварылганы катаптавас дээш, контрольду күштелдирген. Бо ажыл-биле чергелештир республиканың экономиказының болгаш көдээ ажыл-агыйының өске-даа чамдык чугула айытырыгларынга хамаарыштыр кады ажылдажылганы чорударынга беленин Мерген Докпер-оолга дыңнаткан. 
 Тываның Баштыңы ужуражылганың түңнелинде көдээ ажыл-агый сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Эртине Даңзы-Белекке яамы иштинге Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгараал эргелелиниң Тыва салбырының специалистеринге ажылдаар өрээлдерден тускайлап бээр аргазын өөренип көөрүн дааскан. Бо базым ийи күрүне албан черлерин улам чоокшулаштырып, ажыктыг кады ажылдажылганы чорударынга дузалаар ужурлуг.

Возврат к списку