Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап киреринге белеткээри-биле регион иштинден оолдар-уругларны шилиир онаалданы берген

Тываның Баштыңы Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап киреринге белеткээри-биле регион иштинден оолдар-уругларны шилиир онаалданы берген 03.02.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бүдүн республика иштинден Кызылдың президентиниң кадет училищезинче кирип шыдаар оолдарны шилиирин негээн.
 «Кызылдың президентиниң кадет училищезинче артындан дузалажып кээр кижизи чок, өскүстерни база көдээ черлерде хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерден оолдарны хүлээп алырын негеп турган-даа, ам-даа негээр мен. Чайын дужаап кирериниң шылгалдаларынга белеткээр тускай курстарже оолдарның баш бурунгаар шилилдезин бүгү Тыва иштинге чорудар бис. Шуптузунга шылгалда эртер арганы бээр, а эң-не шылгарааннары кире бээри чугаажок. Кирип шыдавайн барган оолдарга тускай курстар улуг школа база келир үеже путевка апаары билдингир. 
 Даңзыны тургузарда Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының, харагалзал болгаш ажаал-тежээлде органнарының баазаларынга даянып, муниципалдыг тургузугларның, өөредилге албан черлериниң удуртукчуларының база назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияың киржилгези-биле чорударын негедим. Ол ажылга шупту харыысалгалыг болур херек! 2017 чылда кадет училищезиниң 5-ки клазынга өөренир дээш - 44 оол, 8-ки классче – 20 уруг дужаап кирер ужурлуг» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.
  Уруглар өөренир чериниң аайы-биле бирги эмчи хыналдазын эртер. Шинчилге үезинде уругнуң күш-шыдал белеткелин хынап, демдекти салыр: 60 база 1000 метр хемчээлдерге маңнаан үелери, турникке хараары. Ооң соонда оолдар, уруглар орус дылга, математикага, дашкыкы дылга баштайгы хыналда ажылдарны кылыр. Ооң-биле чергелештир специалистер кижи бүрүзүнүң психолог-педагогиктиг шинчилгезин, өг-бүлезиниң социал байдалын хынаар.
  Муниципалдыг кожууннуң чагырга даргазы школа деңнелинге бирги шилилгени эрткен болгаш училищениң негелделинге дүгжүп турар уруглар даңзызынга атты салгаш, эрге-чагырганың тус чер органының таңмазы-биле бадыткааш, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызынче чорудар.  
 Дараазында чадада, шылгалдаларга тускай угланыышкынныг болгаш ханы белеткел эгелээр. Школа директорунуң дужаалы-биле кураторну томуйлаар: ол кижи орус дылга, математикага, дашкыкы дылга база күш-культурага чаңгыстап азы бөлүү-биле кичээлдээриниң программазын ажылдап кылыр, чамдык эртемнерге немелде кичээлдерниң, консультацияларның графигин тургускаш, бадыладыр, эртемнер олимпиадаларынга, фестивальдарга, конкурстарга, эртем-практиктиг конференцияларга болгаш спортчу маргылдааларга кордакчыларның киржилгезин организастаар, өөредилгезинде хууда чедиишкиннерге мониторингини кылыр.
  ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы конкурска киржир кандидаттарны белеткээриниң талазы-биле методиктиг дузаны өөредилге организацияларынга көргүзер. Яамы ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилели, өөредилге албан черлери-биле кады кордакчы өөреникчиниң чедиишкиннерин херечилээн портфолиону чыгжыр. Бо чылдың июнь 1-ге чедир кирериниң шупту документилерин дужаар. Кордакчылар ханы белеткел үезинде шенелде шылгалдаларны база эртер, чайгы лагерьниң бирги сезонунда дыштанырлар. 
 Тус чер чагыргалары кандидаттарга - өскүстерге, ада-иезиниң хайгааралы чок арткан оолдарга, хөй ажы-төлдүг, эвээш орулгалыг база амыдыралдың берге байдалынга таварышкан өг-бүлелерден оолдар, уругларга саң-хөө дузазын болгаш социал деткимчени көргүзер ужурлуг.

Возврат к списку