Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада өрт айыылынга база үер-чайыкка удур белеткел ажылдары эгелээн

Тывада өрт айыылынга база үер-чайыкка удур белеткел ажылдары эгелээн 06.02.2017
 Чазак бажыңынга Тыва Республиканың Онза байдалдар болгаш хамааты камгалал албаны республиканың чазаанда Онза байдалдарны болдурбас болгаш чайладыр база өртке удур айыыл чок чорукту хандырар талазы-биле комиссияның хуралын эрттирген.
  Бо чылын өрт айыылының база суг үерлээшкининиң үезинге белеткел талазы-биле планнаан хемчеглерни сайгарып чугаалашкан.  
 Өрт айыылының сезону – март 30-ге чедир шупту яамылар болгаш күүсекчи эрге-чагырга органнары дараазында чүүлдерни кылыр: 
 - шупту кудуктарны ажылдадыр, электри энергиязын өжүрер апарза, чырык хандырылгазының курлавыр дөзүн белеткээр;  
 - суг алыр черлер чоогунга тускай черлерни тудар ажылдарны организастаар. 
 Суг үерлээшкининиң үезинге, азы апрель 25-ке чедир:
 - Улуг-Хемниң дожунуң кылынын хемчээр, суг чарыгдалын санаар;  
 - Каа-Хем биле Бии-Хемниң дожунуң, эрип болур харның хемчээлин шинчилеп, ооң дугайында медээни киирер; 
 - 2017 чылда Тыва Республикага бооп болур суг үериниң шын медээзин бээр; 
 - суг хенертен улгадып эгелээр болза, суг хемчээр постуларга хондур дежурствону организастаар;
  - республиканың хемнеринде баткан доштуң муңгашталып болур черлерин тодарадыр.
 Тыва Республиканың Онза байдалдар болгаш хамааты камгалал албанының «изиг шугум» 3-16-16 телефонунче медээлерни бээр. Берге байдалдарда «101», «112»-же долгаар.

Возврат к списку