Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Туран» сыын ажыл-агыйының чанында чаа дыштанылга баазазы аалчыларын хүлээп эгелээн

Тывада «Туран» сыын ажыл-агыйының чанында чаа дыштанылга баазазы аалчыларын хүлээп эгелээн 06.02.2017
 Тывада чаа дыштанылга баазазы– «Туран» сыын ажыл-агыйының чанында этниктиг сууржугаш ажыттынган. Бо дыштаныр хонуктарда аңаа четкен туристерниң баштайгы бөлүү турбаазаның дугайында боттарының сагыш-сеткилин понедельникте социал четкилерге үлешкен. 
 «Коллектив-биле үнүүшкүннүң ачызында дыштаныр чаа черимни – Туранда сыын ажыл-агыйын билип алдым. Турар чериниң чаражын, чайын оон-даа кайгамчык боор, инфраструктуразы шуут тулган-дыр. Процедуралар чокка-ла, маңаа, арыг агаарга мага хандыр дыштанып алдывыс. Бөлүк кижилер-биле дыштаныр чер мында-дыр. Тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткиилиңер!» - деп, Кызыл хоорайның чурттакчызы Диана Сат бижээн. 
 Сыын ажыл-агыйында этниктиг сууржугаш улуг-хүнде дыштаныкчыларын хүлээп алганын, 20 олуттуг аалчылар бажыңын чаа-ла эмгелээнин, ам чылыг системазы киирер ажылдар чоруп турарын коллектив gov.tuva.ru-га дыңнаткан.  
 «Шагаа байырлалынга чедир аалчылар бажыңынче чылыгны киирипкеш, дыштаныр чонну чүгле хүндүс эвес, а хонар кылдыр хүлээр бис» - деп аазаан.  
 Аалчыларга амдыызында хаактыг болгаш аъттыг селгүүстээшкин ачы-дузазын көргүзүп турар. Турбаазага дыштанган дыка хөй кижилер, ылаңгыя уруглар маңган ак харга, аъттыг дыштанылгага сеткил ханганын, бо хүнде ажыл-агыйның азырап турары 700 хире баш хире сыыннары улуг сонуургалды болдурганын демдеглээн.  
 2017 чылда, ферманың этниктиг сууржугажы кол объектилериниң тудуглары доосту бээрге, турисчи болгаш кадыкшылга ачы-дузаларын идепкейлиг эгелээр. Ында аалчылар бажыңы, ажыл-агыйжы өске тудуглардан аңгыда, кафэ, аалчылар бажыңчыгаштары, национал экзотиканың сонуургактарынга тываларның чаңчылчаан чурттаар чери – чылыглаан элээн каш өглер аалчыларны манап турар.  
 Оон аңгыда, экологтуг арыг продукциялар – бальзамнарны, тайганың аржаан сугларын, сыын мыйызындан, эм оъттардан хандыларны, сыын эъдинден нарын чемнерни аалчыларынга сонуургадып бараалгадыр. Төлевилел боттаныышкыны-биле сыын ажыл-агыйының баазазынга сыын мыйызының хандызы холаан, эмнээр оңгачаларлыг кадыкшыл комплекизин тударын сагындыраал.

Возврат к списку