Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы үстүкү черлерге Тываның чугула төлевилелдерин уламчылаарының айтырыын сайгарып чугаалашкан

Тываның Баштыңы үстүкү черлерге Тываның чугула төлевилелдерин уламчылаарының айтырыын сайгарып чугаалашкан 07.02.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агый аайы-биле Москвада чоруп турар. Понедельникте ол Федерация Чөвүлелиниң даргазы Валентина Матвиенко база РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Дмитриц Козак-биле ужурашкан.  
 2017 чылда школалар тударының федералдыг программазынче Тываны киирериниң айтырыын Дмитрий Козак-биле чугаалашкан. Ук программа-биле Кызыл хоорайның «Спутник» микрорайонунда 825 олуттуг школа тудуу күзүн эгелээнин сагындырал. Республика Баштыңы Тываның шупту кожууннары чаа школаларга онза хереглелдиг деп демдеглээн. Школаларның барык 10 хуузу эрткен чүс чылдың дөртен чылдарда туткан эргижирээн оран-саваларда. Ынчангаш федералдыг программага ам-даа киржири – Тывага эргежок чугула.
  РФ-тиң Чазак даргазының оралакчызы-биле регионнуң удуртукчузу Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң дугайында РФ-тиң Чазааның Айтыышкынының күүселдезин база чугаалашкан. Шолбан Кара-оол чамдык пунктулар чедиишкинниг боттанып турарын демдеглээн. Аэропортту эде чаартыры, терапия корпузунуң тудуу уламчылавышаан, ындыг болзажок Шагаан-Арыг биле Ак-Довуракта чаа котельная болгаш Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудугларынче кичээнгейни онза угландырарын чугаалаан. Ол ышкаш, эргижирээн чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның күүселдезин база сайгарып көрген.
 Чедери берге болгаш ыраккы регионга онза хамаарылгалыг Федерация Чөвүлелиниң даргазы Валентина Матвиенконуң удуртуп эрттиргени хуралда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ол чугула айтырыгларны база катап көдүрген. Хурал үезинде саң-хөө сайыдының оралакчызы Леонид Горнин республиканың ол айтырыгларынга хамаарыштыр чугааны кылган.  
 «Бөгүн, республикага дээш Валентина Ивановна Матвиенконуң берген деткиишкининге хамаарыштыр канчаар-даа аажок өөрүшкүмнү илередир сөстер тыппас-тыр мен. Федерация Чөвүлелиниң даргазының кабинединге илеткээр дээш чеде бээримге, Россияның саң-хөө сайыдының оралакчызы Л. Горнин, Федерация Чөвүлелиниң даргазының оралакчызы Е. Бушмин, Федерация Чөвүлелиниң бюджет талазы-биле комитеттиң даргазы С. Рябухинниң киржилгези-биле Тывага хамаарыштыр чыышты организастаан болду. Ол дээрге биске дыка улуг чедимче-дир! Республиканың школаларын чаартырынга херек кырында хереглелди тодаргай тайылбырлап, чугааладым» - деп, Тываның Баштыңы ужуражылганың түңнелин бижээн.

Возврат к списку