Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«ШАГАА-2017» БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ ХЕМЧЕГЛЕРИ

«ШАГАА-2017» БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ ХЕМЧЕГЛЕРИ 14.02.2017
 Культура-массалыг хемчеглер  
 Февраль 1-28 хүннеринде – «Шыдыраа – хааннар оюну» делгелге. Тыва Республиканың Национал музейи. 
Февраль 1-28 хүннеринде – номнар делгелгези, «Шагаа дээрге тыва чоннуң Чаагай сүзүк чаңчылы-дыр» допчулал. А.С. Пушкин аттыг национал библиотека. 
Февраль 15-18 хүннеринде 10.00 ш. – «Шагаа байырлалының төөгүзүнден» архив документилериниң болгаш чуруктарының делгелгези. Тыва Республиканың Күрүне архиви. 
Февраль 15-21 хүннеринде 10.00 ш. – «Шагааның езулалдары болгаш чаңчылдары» культура-өөредилгелиг хемчеглер. Тыва Республиканың Национал музейиниң 5 дугаар залы, 2-ги каът.  
Февраль 15-27 хүннеринде 10.00 ш. – «Бүзүрелдиң болгаш идегелдиң байырлалы – Шагаа» делгелге-вернисаж. Республиканың К.И. Чуковский аттыг уруглар библиотеказы.
Февраль 17-21 хүннеринде 09.00-18.00 ш. – Хоорайның школаларының болгаш уруглар садтарының Шагаа байырлалын эрттирери. Тываның чаңчылчаан культура болгаш ус ажыл сайзырадыр төптүң концерт залы. 
Февраль 18-те 10.00-14.00 ш. – «Аргамчы», «Хүреш» национал оюннарга мөөрейлерни эрттирери. Кызылдың уран чүүл колледжиниң хуралдаар залы. 
Февраль 20 – «Шагааны байырлаарының дугайында» тыва болгаш орус дылдарга радио дамчыдылга. «Тыва» КТРК. 
Февраль 20-де 11.30 ш. – Национал «Тевек» оюнунга мөөрейни эрттирери. Кызылдың уран чүүл колледжи.  
Февраль 20-21, 24-26 хүннеринде 11.00, 15.00 шактарда – «Аскак-кадай аалынга ажы-төлдер чыглыылыңар» шиини көргүзери. «ТЕТ-А-ТЕТ» биче театр.
Февраль 20-21 хүннеринде 10.00 ш. – «Шагаа келди, чолукшуулу!» уругларга шиижиткен көргүзүг. Республиканың К.И. Чуковский аттыг уруглар библиотеказы.
 Февраль 21-де 11.30 ш. – «Буга - шыдыраа» национал оюнга мөөрейни эрттирери. Кызылдың уран чүүл колледжи.  
Февраль 21-22 хүннеринде 12.00 ш. – «Шагаа-2017» байырлалга тураскааткан национал кылыглар делгелгези. Улусчу чогаадылга бажыңы. Февраль 23-те 11.00 ш. – «Белек» хөлегелер шиизин көргүзери. «ТЕТ-А-ТЕТ» биче театр. 
Февраль 24, 27 хүннеринде – «Шагаа-2017» программазы-биле үнүүшкүннүг концерттер. Туран, Хову-Аксы, Ак-Тал. 
Февраль 24-те 15.30 ш. – Өөреникчилер аразынга мөөрейлер: тыва дүрген чугаалар, Шагаа дугайында ырылар, национал идик-хеп, национал аъш-чем, Шагаа дугайында аянныг номчулга мөөрейи, «Декей-оо» танцы-сам мөөрейи. Республиканың уран чүүл школазының хуралдаар залы.  
Февраль 25-те 11.00 ш. – «Тываларның национал байырлалы Шагаа» чурт шинчилел шагы. А.С. Пушкин аттыг национал библиотека.  
Февраль 25-те 16.00 ш. – «Хайыраан бот» шиини көргүзери. В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театры. 
Февраль 26-да 17.00 ш. – «Тыва төпке Шагаа» культура-массалыг хемчег. Тываның чаңчылчаан культура болгаш ус ажыл сайзырадыр төвү. 
Февраль 27-де 13.00 ш. – «Шагаа-2017» байырлалынга тураскааткан шиижиткен көргүзүг. Арат шөлү.  
Февраль 27-де 16.00 ш. – ТР-ниң Национал оркестриниң концерди (театрның фойезинге национал оюннар, конкурстар эрттирер). В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театры.
Февраль 27-де 10.00-17.00 ш. – «Кажык», «Тевек» национал оюннарны эрттирери. Тыва чемнер кылырталазы-биле мастер-класстар. Тыва кухняның национал чемнериниң амданын шенээри. «Азия төвү» скульптура комплекизинде Туризм бажыңы.  
Спортчу хемчеглер
 Февраль 1-27 – «Тевек», «Аът шалбалаары», «Даш көдүрери» тыва национал оюннар айы.
 Февраль 16-18 хүннеринде 10.00 ш. – ТР-ниң муниципалдыг тургузугларының командаларының аразынга Афганистанның хоочуннар эвилелиниң фондузунуң шаңналы дээш хостуг хүрешке маргылдаа (2002-2003 чылдыг оолдар). «Херел» спортзалы.
Февраль 16-18 хүннеринде 10.00 ш. – 2001-2002 чылда төрүттүнген уруглар, оолдар аразынга самбо хүрешке (СФО-же шилилге) Тыва Республиканың бирги чери дээш маргылдаа. «Юность» спортзалы. 
Февраль 17-19 хүннеринде 10.00 ш. – Холушкак дайынчы хүрешке (ММА) Тыва Республиканың бирги чери дээш маргылдаа (элээди оолдар аразынга). «Сүбедей» УСК.
Февраль 18-те 10.00 ш. – Шагаа байырлалын эрттирер чаңчылдарның темазынга ортумак профессионал өөредилге албан черлериниң сургуулдарынга «квестти» чорудары. Тываның тудуг техникумунуң хуралдаар залы.  
Февраль 23-те 10.00 ш. – 1999-2003 чылдарда төрүттүнген элээди оолдар аразынга «Шагаа-2017» байырлалынга тураскааткан командалар аразынга хүреш «Стенка на стенку» маргылдаазы. «Сүбедей» УСК.  
Февраль 23 – Шагаа байырлалынга болгаш ТР-ниң Арзылаң мөгелеринге тураскааткан бичии болгаш элээди оолдар аразынга тыва национал хүрешке республика чергелиг маргылдаа. «Сүбедей» УСК  
Февраль 24 – «Шагаа-2017» байырлалынга тураскааткан Тыва Республиканың муниципалдыг тургузугларының командаларының аразынга национал хүрешке Тыва Республиканың кубогу дээш «Стенка на стенку» маргылдаа. «Сүбедей» УСК.  
Февраль 25 – эң-не шыырак дээн мөгелер аразынга «Шагаа-2017» байырлалынга тураскааткан национал хүрешке республика чергелиг маргылдаа.  
Февраль 25 – Республиканың чурттакчы чонунуң аразынга Шагаа байырлалынга тураскааткан национал оюннарга Тыва Республиканың чемпионады. «Сүбедей» УСК.
Февраль 25 – Шагаа байырлалынга тураскааткан тыва шыдыраага республика иштинде маргылдаа. «Сүбедей» УСК.
 Шажын езулалдары
 Февраль 26-ның 22.00 шактан февраль 27-ниң 06.00 шакка чедир – ТР-ниң хүрээлеринге, «Енисей» Культура бажыңынга, Улусчу чогаадылга бажыңынга, И. Ярыгин аттыг спорт комплекизинге, «Сүбедей» спорт комплекизинге болгаш «Буян-Бадыргы» аалчылар бажыңынга мөргүл номчулгалары. 
Февраль 27 – Саң салырының езулалы. Дөгээ даанга, Кадарчыга тураскаалга, ТР-ниң Национал парыгынга, «Сүбедей» СК-га.

Возврат к списку