Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага республиканың кол архитектору турар

Тывага республиканың кол архитектору турар 14.02.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның аппарат хуралында регионнуң кол архитекторунуң ажыл-чорудулгазының регламентизиниң талазы-биле регионнуң нормативтиг-эрге-хоойлу баазазынче өскерилгени ажылдап кылырын дааскан.
 Күрүне чөвүлелиниң тудуг айтырыгларының талазы-биле хуралының түңнелинге даянып, Россияның Президентизи В.В.Путинниң даалгазында айытканы езугаар, ол ам регион баштыңынга дорт удуртур. Тудуг адырында архитектурлуг контрольду элээн шыңгыы чорударынга ол херек деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.  
 Республиканың хоорайларында коммунал четкиниң хөгжүлдезин планнаарынга, микрорайоннарның комплекстиг болгаш турум хөгжүлдезиниң төлевилелдерин дүрген ажылдап кылырынга онза кичээнгейни углаарынга ол дузалыг. 
 Бажың чоогунуң девискээрлерин болгаш хөй-ниитиниң хостуг черлерин чаагайжыдар талазы-биле бүгү Россияда эгелээн төлевилелди боттандырынга кол архитектор чугула рольду ойнаар. Эксперттер ниитилежилгези ынчалдыр регионда кол архитекторнуң эрге-байдалын көдүрерин айыткан.  
 «Таарымчалыг хоорай тудуунуң чогуур шиитпирлерин хүлээп алырын ол хандырар. Регионнарда кол архитекторларының эрге-байдалын бедидер саналды федералдыг болгаш регион деңнелдеринде сайгарып чугаалашкан, РФ-тиң Тудуг яамызы биле профессионал ниитилежилгениң деткимчезин ол алган» - деп, Тудуг яамызының медээлеринде бижээн.  
 Бөгүн Россия Федерациязының 25 субъектизинде кол архитектор губернаторларның чагыргазында болза, алдызында ындыг албан-дужаал чогун, Россияның тудуг яамызы дыңнаткан. 
 Россияның Тудуг яамызының баштыңы Михаил Мень кол архитекторларның эрге-байдалын бедидерин база губернаторларга дорт чагыртырын ынчан саналдаан. Профессионал ниитилежилге-биле дыка үр дискуссия соонда, эрткен чылдың майда Күрүне чөвүлелиниң тудуг талазы-биле хуралында, ведомство ол саналын киирген. Ооң түңнелинде кол архитекторлар губернаторларга чагыртырын регионнарга саналдаан.
«Регионнуң тудуг ведомствозунуң удуртукчузу биле архитекторнуң харыылаар чүүлдери көңгүс ийи аңгы. Баштайгызы хоорай тудугларын ажыглалга киирериниң хемчээлин бир дугаарында шиитпирлээр болза, а ийигизи аңаа таарымчалыг онзагай хүрээлелди тургузар. Чуртта «ЧКА база хоорай хүрээлели» национал төлевилел күүселдезиниң чорудуунга чөрүшкек чуртталга тудуунуң хемчээлинге ажыктыг хоорай тудуунуң шиитпирлерин архитектор таарыштырар» - деп, хуралда демдеглээн.

Возврат к списку