Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Росчеткилерниң баштыңы Олег Бударгин ажыл-агый аайы-биле Тывада келген

Росчеткилерниң баштыңы Олег Бударгин ажыл-агый аайы-биле Тывада келген 17.02.2017
 Бөгүн, 2017 чылдың февраль 16-да, «Россеть» ПАН-ның чиңгине директору Олег Бударгин ажыл-агый аайы-биле Тыва Республикада келген.  
 Чурттуң улуг электри четки компаниязының баштыңы шериг комиссариады база аңгы мотоадыгжы бригада болгаш демир-орук батальонунуң шериг хоорайжыгажының комплекстиг тудугларынга техниктиг кожулданың чугула инфраструктура объектизи – Вавиланская 110 кВ подстанцияның тудуунуң чорудуун хынаан. Бо подстанция Кызыл хоорайның хем оң талакы микрорайонун хөгжүдеринге улуг идиглиг деп, Тываның Баштыңы санап турар. 
 Шериг комиссариады биле шериг хоорайжыгажының комплекстиг тудугларынга технологтуг кожулда керээзи езугаар, 2016 чылдың август айда Вавиланская 110 кВ подстанцияны тудуп эгелээн. Подстанцияның ниити күчүзү 32 МВА болур. Ынаар шупту 536 млн. рубль инвестицияны киирер. Бо хүннүң байдалы-биле алырга, объектиде трансформаторларны тургускан, чырыкты үлээр дериг-херекселдиг ниити подстанцияның башкарылга пунктузун эптээн, порталдарын база эптеп салган. Электри чырыын дамчыдар 56 чагыны тургускан, 3-ү белен, а 7-зин эптеп турар. Чаа энергия объектизи республика найысылалының 10 муң хире кижи чурттап турар оң талакы кезээн чырыкка кожуп, ооң хөгжүлдезинге улуг ужур-дузалыг болур.  
 Олег Бударгин биле республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң электри четкилериниң комплекизин хөгжүдеринче угланган хемчеглерни сайгарып, моон-даа соңгаар кады ажылдаар дугайында дугуржулгага атты салганнар. 
 Дугуржулга республиканың чырык четкилериниң инфраструктуразын модернизастаарынче, регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинче база ол ышкаш хереглекчилерниң төлевир чурумун бедидеринче угланган. Ол ышкаш электри хандырылгазының шынарын бедидер, ооң күчүзүнүң чедишпезин узуткаар , электри четкилериниң объектилерин тудуп, эде чаартып база техниктиг чепсеглээшкинин кылыр, чаа хереглекчилерге технологтуг кожулда аргазын хандырар, энергия камналгазының база энергия шынарын бедидериниң талазы-биле программаларны боттандырар дээш, ийи тала кады күүседир хемчеглер даңзызын тургускан.  
 «Чырык четкилериниң чаа объектилерин тудар, электри чидириин эвээжедир база электроэнергия дамчыдылгазынга экономиктиг үндезинниг тарифти тургузар талазы-биле турушту Тыва Республиканың Чазаа-биле дугурушкан турарывыс биске чугула херек. База ол ышкаш республиканың Чазаа регионнуң энергетика адырында чидиг айтырыгларның бирээзи – хереглекчилерниң талазындан төлевирни төлевес айтырыгны шиитпирлээринге кады хөделир дээнинге четтирдивис» - деп, Олег Бударгин демдеглээн.  
 «Россеть» ПАН-ның чиңгине директору Олег Бударгин "Тываэнерго" АН-ның удуртулгазы-биле ажыл-агыйжы хуралды база эрттирген.

Возврат к списку