Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада шалыпчы айда 2 муң ажыг ыяш өзүмнерин олуртур

Тывада шалыпчы айда 2 муң ажыг ыяш өзүмнерин олуртур 02.05.2017
 Регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң инициативазы-биле апрель 15-те Тывада чарлаан ногаажыдылга айы уламчылап турар. Бо удаада найысылалдың чөөн талазында Тываның күрүне университединиң чаа корпузунуң чоок-кавы девискээринге ногаан өзүмнерни тарып олуртур акция эрткен. 
 Тываның Баштыңы студентилер биле башкыларны деткип, аңаа киришкен. Шолбан Кара-оол ажылдаар костюмун уштааш, билектерин сывыртыныпкаш, хүүректи туткаш, ажылдап кирипкен. Чүге ажылдаар хептиг келгенин, оон тайылбырлаан. 
 "Россияда Кыдат Улус Республиканың Онза болгаш Бүрүн эргелиг элчини-биле чаа-ла чугаа кылгаш келдим. Ажыл-албан аайы-биле Тывада ужуп келгени ол. Кызыл - арыг, чараш хоорай-дыр дээнин дыңнаары дыка эки болду. Силер ышкаш, идепкейлиг оолдарның ачызында, шупту субботниктерже үнүп, хоорай, суурларывысты кады ногаажыдып ап турар бис. Демниг ажылывыс-биле чаагайжыдылганы чорудуп, кажан кижи бүрүзү «Мен кылып каан мен, мен арыглап, аштап каан мен» деп медереп чоруур апаар болза, ынчан бок октап, чүдередип чоруур кижилер чок болур деп бодаар мен. Аныяктар бодунуң төрээн черин, ынак найысылалын чаагайжыдып турары, макталга төлептиг-дир» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
 Республиканың Баштыңы-биле кады ажылдаарга солун-дур деп, студентилер чугаалаан. Чаа олурткан ыяштарны ам эки ажаап, карактаар. Улуг эштериниң удуртулгазы-биле бирги курсчуларда ам онза харыысалга онаашкан.  
 "Бөгүн онзагай хүн-дүр. Республиканың Баштыңы бистиң студентилеривиске, кижи бүрүзүнге эки үлегерни көргүскени дээш, өөрүп тур бис. Ногаажыдылга ажылдарында сеткиливистен кириштивис» - деп, Тываның күрүне университединиң инженер-техниктиг факультединиң биче деканы Ай-Чурек Сурун-оол чугаалаан. 
 Тываның күрүне университединиң ректору Ольга Хомушку акцияны организастаарынга дузалашканы дээш Кызылдың мэриязынга база Күрүнениң арга-арыг ажыл-агый комитединге четтиргенин илереткен. Чүгле херим иштинде эвес, а чоогунда девискээрлерде шивилерни олуртуп, чаагайжыдылга ажылдарын кылып турарын ол демдеглээн.
  "Университеттиң чаа корпузунуң чанынга чараш, онзагай черни кылып алыр бис. Девискээривисте амдыызында чүү-даа чок, чылдан чылче ону ногаажыдар дээш кызар бис» - деп, Ольга Хомушку чугаалаан.  
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ыяштар олуртурунга киришкен соонда, найысылалдың мэри Владислав Ховалыг-биле кадыкшыл орукчугажының чаагайжыдылгазын хынап чорупкан. 
 Бо чылын кадыкшылдың орукчугажын азы чадаг-терге оруун Аныяктар сесерлиинге чедир шөйерин сагындыраал. Сесерликтиң бодун база чаартыр, Тываның күрүне университеди дыштанылганың ол чериниң чаартылга ажылдарының идепкейлиг киржикчизи. ТР-ниң Күрүнениң арга-арыг ажыл-агый комитединиң дыңнадыы-биле алырга, күш-ажылчы коллективтерниң, хөй-ниитичилерниң база школачы арга-арыг ажыл-агыйларының киржилгези-биле шупту 2 муң ажыг ыяштар өзүмнерин – хадылар, шивилер, хадыңнар, талдар, сиреньнер, чодурааларны ногаажыдылганың шалыпчы айында тарып олуртур.

Возврат к списку