Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

СВА-2017 лидерлерниң аныяктар шуулганынга Тыва киржир

СВА-2017 лидерлерниң аныяктар шуулганынга Тыва киржир 09.06.2017
 2017 чылдың август 6-12 хүннеринде, Пусанның даштыкы дылдар университединге болур, Соңгу-Чөөн Азия чурттарның лидерлериниң аныяктар шуулганы-2017-ниң киржикчилерин Көрей Республика уткуур.  
 Соңгу-Чөөн Азия чурттарының регион администрацияларының ассоциация Секретариадының эрттирер шуулганы аныяктарны эвилелдээр.  
 Республиканың Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы шуулганга киржир чагыгларны май төнчүзүнге чедир хүлээген, оон Тываның Чазааның Даргазының оралакчызы Максим Туневтуң удуртканы ведомстволар аразының комиссиязы киржикчилерниң шилилгезин чоруткан. Комиссияда Тываның Даштыкы-биле экономиктиг харылзаалар агентилелиниң, Экономика база Информатизация болгаш харылзаа яамыларының төлээлери кирген.
 Шуулганның организаторларының негелдезинге: англи дылды upper-intermediate деңнелден куду эвес билир, 27 хар чедир назылыг оолдар, кыстар, дээди профессионал эртемниг, күрүне албан-хаакчызы эвес кижиниң тос билдириишкини дүүшкен. Конкурс шилилгезиниң чугаалажыышкынының соонда, Андрианна Оюн биле Саида Чокпекке доктааган.  
 Амгы үеде ТР-ниң Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы конкурстуң тиилекчилериниң документилерин долдуруп, таныштырылга материалдарын кылырынга дузалажып турар.
 Соңгу-Чөөн Азия чурттарының регион администрацияларының ассоцициязының чурттары-биле культура харылзааларын хөгжүдүп база быжыглаар, аныяктарның билиглерин делгемчидип, лидер шынарларын болгаш харыысалганы хевирлээр угланыышкынныг делегей чергелиг шуулган эртип турарын сагындыраал: 
 – Аныяк кижилерге, келир үениң лидерлеринге, харыысалганы күштелдирип, СВА билиишкининде оларның кызыгаарлаашкынын дискуссия болгаш бодалдар солчулгазы-биле калбартыр арганы бээр бодалдыг бис – деп, организаторлар демдеглээн.

Возврат к списку