Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Күш-ажыл яамызы: шалың төлевири өзүлделиг

Тываның Күш-ажыл яамызы: шалың төлевири өзүлделиг 29.01.2018
Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы республиканың чурттакчы чонунуң амыдырал байдалының деңнелин бадыткаан күш-ажыл төлевириниң хемчээлинге мониторингини кылган. 
2017 чылдың январь-октябрьда шалың төлевириниң айда ортумак хемчээли 29957,8 рубль болуп, 2016 чылдың ол-ла үезинге деңнээрге 2,9 хуу өскен. 
2017 чылдың 9 айында шалың төлевири культура, спорттуң экономиктиг ажыл-чорудулгалыг хевирлеринде, дыштанылга болгаш хөглээшкин организацияларында (11,6 хуу), шимчевес өнчү-биле операцияларда (9,7 хуу), тудугда (8,5 хуу), информатизация болгаш харылзаада (7,5 хуу), кадык камгалал болгаш социал ачы-дузада (6,3 хуу), ачы-дузаның өске-даа хевирлеринде (5,5 хуу), профессионал, эртем болгаш техниктиг адырда (4,6 хуу) өскен. 
Россия Федерациязының Президентизиниң 2012 чылдың май 7-де «Күрүнениң социал политиказын боттандырар хемчеглер дугайында» №597 чарлыы езугаар, 2017 чылда чурттакчы чоннуң акша орулгазын көвүдедери-биле чамдык категорияның ажылдакчыларының күш-ажыл төлевириниң хемчээлин улгаттырган: бюджет адырында 5086 ажылдакчының шалың төлевириниң эң эвээш хемчээли 7500 рубльден 7800 рубль четкен (300 рубль немешкен); чамдык категорияның ажылдакчыларының айда ортумак шалың төлевири 1 хуудан 8,2 хууга (ортумаа-биле 983 рубльга) өскен; ажылдавайн турар 64 муң хире пенсионерлерниң пенсиязының хемчээлинге 5,4 хуу немешкен; 12 муң хире кижиниң федералдыг пособиезиниң түңү 2017 чылдың февраль 1-ден 5,4 хуу өскен. 
Аңгы-аңгы хемчеглерни ап турзажок, барааннар болгаш ачы-дузага хереглел өртээ 2,6 хуу өскенинден, 2017 чылдың январь-октябрьда чурттакчы чоннуң акша орулгазы 3,3 хуу кызырылган. 2017 чылдың ноябрьда турум эвес экономиктиг байдалдың салдарындан, чурттакчы чоннуң боттуг акша орулгазы 15, 4 хуу кызырлып, 84,6 хуу болган (2016 чылда 11,8 хуу эвээш). 
11 организацияда ажылдап турар 397 ажылдакчының шалыңынга өрениң түңү 10854,5 муң рубль четкен. 2017 чылдың январь 1-ниң байдалынга деңнээрге, шалыңга өре 8246,5 муң рубль көвүдээн.
2017 чылдың 9 айында чурттакчы чоннуң кижи санынга онааштыр амыдырап-чурттаарының кудуку деңнели ортумаа-биле 9 815 рубль болган, эрткен чылга деңнээрге 2,9 хуу хөй. Ажылдап чоруур кижилерге – 10139 рубль, пенсионерлерге – 7741 рубль база бичии уругларга – 10314 рубль.

Возврат к списку