Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганынга белеткенирин чазактың экономика адырынга дааскан

Тываның Баштыңы Красноярскиниң экономиктиг шуулганынга белеткенирин чазактың экономика адырынга дааскан 21.03.2018
2018 чылдың апрель 12-де Красноярскиниң экономиктиг шуулганында «Енисей Сибири» төлевилелди таныштырар.  
Март 20-де Красноярскиге, ТР-ниң экономика сайыды Е.В. Каратаева, Красноярск край биле Хакасияның губернаторлары Красноярскиниң экономиктиг шуулганының «Енисей Сибири» төлевилел талазы-биле ажыл-агыйжы байдалда ужурашкан. Бирги удуртукчулар чөпшээрешкен соонда, ажылдап кылган саналдар таныштырылганың үндезинин тургузар.  
Вторникте аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярскиниң экономиктиг шуулганының ажылынга республиканың киржиринге чазактың экономика адыры улуг белеткел ажылын кылыр ужурлуун демдеглээн. Айтырыгларны шиитпирлээр талазы-биле федералдыг чазактың кол кижилери-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирип, аңгы-аңгы дугуржулгаларга аттарны салыр талазы-биле республиканың шупту адырларының яамылары болгаш ведомстволары санал-оналдарлыг ниити ажылды кылыр. 
«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының координатору Тывага, Сибирь федералдыг округтуң регионнар бүрүзүнүң сонуургалдары-биле холбашкан «Енисей Сибири» төлевилел талазы-биле немелде харыысалга онаашкан. Транспорт, энергетика база коммуникация инфраструктуразын хөгжүдер адырда бистиң өзек планнарывысты мурнады боттандырарын хандырары чугула. Федералдыг деңнелге Тываның эң-не чугула айтырыгларын бурунгаар шимчедир немелде каналдар кылдыр Красноярскиниң экономиктиг шуулганы биле «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының аргаларын ажыглаар».  
«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының база РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзиниң Аппарадының ачызы-биле Красноярскиниң экономиктиг шуулганында элээн каш «төгерик столдарны» эрттирер. Республиканың экономика адыры «Сибирь дугуржулгазы» ассоциация ажылы-биле губернаторлар деңнелинге сайгарар чугула айтырыгларны киирер дээш санал-оналдарны тургузуп эгелээр.

Возврат к списку