Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптүң ажылын эң бедик деңнелде организастаан РФ-тиң регионнарының санында

Тыва хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптүң ажылын эң бедик деңнелде организастаан РФ-тиң регионнарының санында 03.04.2018
 Экономиктиг хөгжүлде яамызы 2017 чылдың 4 кварталында күрүне ачы-дузаларын көргүзер хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптер четкизин тургузуп, ону хөгжүткен регионнарның рейтингизин белеткээн.  
Тыва Республика 81,75 санны ап, хөй ажыл-чорудулгалыг төптерниң ажылын эң бедик деңнелде организастаан регионнарының санынче кирген. РФ-тиң субъектилериниң дээди күүсекчи эрге-чагырга органнарының күүселдезинде Тыва элээн каш параметрлерге эң бедик демдектерни алган. Хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптер күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дуза көргүзер хөй талалыг ажыл-чорудулганы организастаарының дүрүмүнге дүүштүр, республика «чаңгыс соңга» арганы ажыглааны-биле 100 хуу болган.  
Квартал санының рейтингизи РФ-тиң субъектилерниң күүсекчи эрге-чагырга органнарының «Мээң документилерим» төптер четкизин тургузуп база хөгжүдер ажылга ниити демдекти көргүзүп, Президентиниң «май чарлыктарының» көргүзүүн чедип алганын айтып турар.
Россия Федерациязының субъектилери ХАТ-тың ажыл-чорудулгазын дүрүм езугаар организастап, хамаатыларның «чаңгыс соңга» аргазы-биле ачы-дузаны алган үлүүн көрүп база чаңгыс аай ылгавыр демдекти ажыглаанын үнелээн. Оон аңгыда рейтингиде регионнарның ХАТ-тарда ачы-дузаларның шынарын үнелээринге «Силерниң контролюңар» күрүне ачы-дуза шынарынга мониторингиниң информация-аналитика системазын ажыглаанын база көрген.

Возврат к списку