Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл кожуунда сугга алыскан девискээрлерде аварийлиг катап тургузуушкун ажылдарының талазы-биле дарый күүседир даалгалар даңзызын бадылаан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл кожуунда сугга алыскан девискээрлерде аварийлиг катап тургузуушкун ажылдарының талазы-биле дарый күүседир даалгалар даңзызын бадылаан 03.04.2018
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол чазактың албан дужаалдыг кижилеринге Кызыл кожуунда аварийлиг катап тургузуушкун ажылдарының талазы-биле дарый күүседир даалгаларны берген: 
 1. Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы А.М. Чудаан-оолга: 
1.1 амгы хоойлужудулга чурумунга даянып, суг үеринден когаралды чайладыр база ооң уржуктарын түңнээр талазы-биле ведомство аразының комиссиязының ажыл-чорудулгазын организастаар;
 1.2 Кызыл кожууннуң чагыргазынга суг үериниң уржуун чайладыр аварийлиг катап тургузуушкун ажылдарын чорударынга деткимчени көргүзер; 
1.3 аппарат хуралында кылган ажылдарның дугайында боду илеткээр. 
2. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамы биле Тыва Республиканың Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел Кызыл кожуун чагыргазы-биле кады (дугуржулга езугаар) үерден когараан өг-бүлелерден уругларны республиканың «Серебрянка» санаторий-профилакторийинге чыттырарын организастаар. 
3. Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы М.В. Туневке:  
3.1 Каа-Хем суурнуң чурттакчыларынга дуза көргүзер волонтерлар каттыжыышкынының (штабтар, отрядтар, бөлүктер болгаш өске-даа) ажыл-чорудулгазын харылзаштырар республиканың волнтерлар штавын тургузар. 
4. Тыва Республиканың Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы республиканың муниципалдыг тургузугларында гидротехниктиг тудугларга өнчү эргезин тургузар ажылды организастаар.  
5. Тыва Республиканың Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйы база Тыва Республиканың Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы Хербис даанда камгалал чалдың капиталдыг септелгезин кылыр каттышкан смета санаашкынын кылыр. 
6. Хереглекчилерниң эргелерин база кижиниң чаагай чоруун камгалаар адырда хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада эргелели Кызыл кожуун чагыргазы-биле кады сугга алыскан бажыңнар чанының девискээрлерин, хоорзалардан кудуктарны база арыгланыр черлерни дезинфекциялаар хемчеглерни ап чорудар.  
7. «Ортаа Сибирьниң Гидрометеорология база долгандыр хүрээлел мониторингизиниң талазы-биле эргелел» ФКБА-ның салбыры – Тываның Гидрометеорология база долгандыр хүрээлел мониторингизиниң талазы-биле төпке Тыва Республиканың Чазаанга база Тыва Республиканың хамааты камгалал болгаш онза байдалдар талазы-биле албанга гидрометеорология информациязын үе шаанда дыңнадырын сүмелээр. 
8. Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы А.П. Дамба-Хуурак бо даалгаларның болгаш сорулгаларның күүселдезин дүүштүрерин хандырып, ону контрольга алыр.

Возврат к списку