Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва совет үениң кобальт артынчыларын болбаазырадырынга идегеп турар

Тыва совет үениң кобальт артынчыларын болбаазырадырынга идегеп турар 16.04.2018
 Тываның Хову-Аксы суурунда хоозураан кобальт комбинадының, амгы үениң үлетпүрүнге перспективтиг чиг-эт болур, хоралыг болгаш аар металлдарның муң-муң тонна артынчыларын болбаазырадырынга инвесторлар тыптып кээринге регион улуг идегелдиг. 
Ооң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярскиниң экономиктиг форумунуң (КЭФ) үезинде ТАСС-ка дыңнаткан. 
"Ам технологиялар элээн өскерилген. Чижээ, Хову-Аксының чиг-эдин батарея бүдүреринге ажыглап болур. Дүүн чаа-ла баш аарыын тургузуп турган кобальт артынчылары, даарта Тывага чаа арга-шыдал апаарынга бүзүрээр мен. Чүгле эки инвестор херек» - деп, Кара-оол чугаалааш, Олег Дерипаскиниң бөлүү Хову-Аксын сонуургап турарын дыңнаткан.  
1991 чылда, ССРЭ-ниң өңнүг металл министерствозунуң шиитпири-биле, "Тувакобальтыны" хагган. Бүдүрүлге хагдынган соонда, октаттынган артынчылардан үнүп турар экологтуг айыыл-халапты чайладыр дээш кандыг-даа хемчеглер алдынмаан. 1,4 млн. хире куб метр ниити хемчээлдиг бок-когурум кандыг-даа хайгаарал чок болуп, 5 муң кижи чурттаан чоок чыдар Сайлыг болгаш Хову-Аксы дээн ышкаш суурларны хирлендирип чыдар кол дөс апарган.
 Ооң мурнунда чылдарда, «Экологтуг айыыл чок чорук» федералдыг программаже "Тувакобальтының» артынчыларын узуткаар төлевилел кирер ужурлуг турган. Ол докумнентини ажылдап кылган, ындыг болзажок, экономиктиг кризис уржуундан, федералдыг программаны кызыра бадылаан. 
Красноярскиниң экономиктиг форуму апрель 12-ден 14 хүннеринде болуп эрткен. "Россия 2018-2024: курлавырны боттандырып тура» деп кол тема-биле ажылдаанын сагындыраал.

ТАСС

Возврат к списку