Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «Енисейниң Сибири» төлевилел офизин тургузарын дааскан

Тываның Баштыңы «Енисейниң Сибири» төлевилел офизин тургузарын дааскан 16.04.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, соцчеткилерде онлайн-чурум-биле дамчыткан хуралда, Хакасия база и Красноярск крайның төлээлериниң киржилгези-биле үш талалыг ажылчын бөлүктүң ажылдаары «Енисейниң Сибири» төлевилел офизин тургузарын дааскан.  
Красноярскиниң экономиктиг форумунда регион чазааның кежигүннериниң ажылының түңнелдерин үндүрген. Яамыларның удуртукчулары боттарының партнерлары-биле чугааларны чорудуп, кады ажылдажылганың 9 керээзин чарган.  
Республиканың Баштыңы «Енисейниң Сибири» төлевилелдиң тургузукчулары - Красноярск край, Хакасия база Тываның аразында үш таланың дугуржулгазынга, Красноярск край-биле дугуржулгага, «Красноярск-2019» күүсекчи дирекция-биле дугуржулгага, үш керээге, аттарны салган. 
Россияның транспорт стратегиязын хөгжүдер талазы-биле «төгерик столдуң» хуралында Тыва Республиканың Баштыңы транспорт коридорларының чаа угланыышкыннарын тургузар талазы-биле бодунуң саналдарын чугаалаан. Тыва таварты Моол база Кыдатче транспорт коридорун чорударын КЭФ-тиң дыка хөй эксперттери бадыткаан. 
Россияның чазааның вице-премьери Аркадий Дворкович база транспорт сайыды Максим Соколов-биле ужуражылгада «Хандагайты-Боршоо» АПП-ниң чаартылгазын база Кызыл хоорайның аэропортунда делегей секторун тургузарының айтырыын дүргедедирин чугаалашкан.  
Тываның чылыг болгаш энергетика яамызы Сибирьниң МРСК база Росчеткилер-биле кады «Россиядан Моолче энергокөвүрүг» төлевилелди күүседир база Каа-Хем суурнуң энерго ажыл-агыйын модернизастаар талазы-биле чугааны чорутканнар.  
Каа-Хем суурга электрочетки комплекизин модернизастаар төлевилел боттаныр, а 2018 чылдың июнь 1-ге чедир төлевилелдиң кол күүседикчилери билдингир апаар.  
Россияның Президентизиниң Айыткалында бичии суурларны харылзаага кожар талазы-биле ажыл-чорудулганы Ростелеком-биле шүүштүрген. Тыва ол хемчегни эгелээр баштайгы регионнарның санынче кирер.  
Красноярскиге болуп эртер бүгү-делегей универсиадазында Тывадан волонтерларның санын көвүдедир дугайында дугуржулга КЭФ үезинде чедип алдынган. 
Красноярскиниң улуг эртем-бүдүрүлге компаниязы «Вектор»-биле Хову-Аксы комбинадының артынчыларынга хамаарышкан чугааны база чоруткан.

Возврат к списку