Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва биле Алтайның оруктарын каттыштырары - чаа рыноктарже дорт орукту Сибирьниң бизнезинге ажыдар

Тыва биле Алтайның оруктарын каттыштырары - чаа рыноктарже дорт орукту Сибирьниң бизнезинге ажыдар 16.04.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ак-Довурак – Абаза оруун септээринге сонуургалдыын чугаалаан. Ооң бодалы-биле алырга, ол регионга Новосибирск-биле дорт аргыжар арганы бээр.  
Тыва биле Даг Алтайның транспорт четкизин тудуштурган улуг эвес орукту тудары – Барыын Кыдаттың рыногунче Сибирьниң бизнезинге дорт орукту ажыдар. Красноярскиниң экономиктиг форумунуң (КЭФ) хүннеринде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ооң дугайында ТАСС-ка дыңнаткан.  
"Амдыызында чүгле ол (Алтай Республиканың Баштыңы - ТАСС) чөпшээрешкен. Бодувус талавыстан шинчилел ажылдарын доозуп тур бис, оон тудуг организациязын тодарткаш, ажылды эгелээр. Орук четкизин тудуштурары ажыктыг болур ужурлуг, Ташанта кызыгаар эрттирилге пунтузунче орук ажыттынып, Барыын Кыдаттың бизнезинче үнер арга тургустунар. 4 муң хире километрге орук кызырлыр» - деп, Кара-оол чугаалаан.  
Алызында регионну Новосибирск-биле дорт харылзаштырар Ак-Довурак - Абаза (Хакасия) оруун септээринге Тыва сонуургалдыг деп, ол демдеглээн. Моол биле Кыдаттың рыногунче үнер орукта, регионнуң Хандагайты эрттирилге пунктузун база чаартыр. М-54 федералдыг орукту 2017 чылдың январь 1-ден Хандагайтыже угландырып, Моол кызыгаарже чоокшулаштырган. Эрттирилге пунктузун эде чаарткан соонда, аңаа хөй талалыг эрге-байдалды тыпсыр дээш, Тываның Чазаа туржуп турар.  
Апрельдиң 12-14 хүннеринде Красноярскиниң экономиктиг форуму болуп эрткен. "Россия 2018 - 2024: курлвырларын боттандырып тура" деп кол темага ажылдаан. 
 ТАСС

Возврат к списку