Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы – Майның 1-ге тураскааткан кол хемчеглер планы

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы – Майның 1-ге тураскааткан кол хемчеглер планы 28.04.2018
I. Организастыг хемчеглер 
 1. Май 1-де 75, 80, 85, 90, 95 харлаан юбилейин демдеглеп турар узун назылыгларга байыр чедирери – ХБАБ-ка май 1-де. 
 II. Культура-массалыг, чырыдыышкын хемчеглери 
 2. «Частың болгаш күш-ажылдың поэзиязы» деп ном делгелгези - А.С. Пушкин аттыг национал библиотекага апрель 28-тен май 4-ке чедир.  
3. Социалистиг күш-ажылдың Маадыры Чола Допур-оолович Монгуштуң 100 харлаанынга тураскааткан «Ажыл-агыйга, чонга бараалгаткан чуртталга» деп интернет дамчыштыр ном делгелгези - А.С. Пушкин аттыг библиотекага апрель 27-ден эгелеп. 
4. «Май 1 – частың болгаш күш-ажылдың хүнү» номнар делгелгези – К.И.Чуковский аттыг республиканың уруглар библиотеказы апрель 28-тен май 3-ке чедир. 
5. РТ-ниң алдарлыг артизи Титов Санчаттың «Өгбелерни алгап ырлап» деп концерти – Улусчу чогаадылга бажыңынга апрель 9-та.  
6. «Дуруяалыг туруг» деп шииниң көргүзүү - В.Көк-оол аттыг Тываның национал хөгжүм-шии театрынга апрель 29-та.
7. Кызылдың уран чүүл колледжиниң түңнел концерти - В. Көк-оол аттыг Тываның национал хөгжүм-шии театрынга апрель 30-де 18.00 шакта. 
8. «Дуруяалар» деп шииниң көргүзүү - В.Көк-оол аттыг Тываның национал хөгжүм-шии театрынга май 1-де 18.00 шакта.  
9. «Жил-был у бабушки» шииниң көргүзүү – күрүнениң ойнаар-кыстар театры – май 1-де 14.00 шакта.  
10. Ажылчын болгаш тускай эртемниглер аразынга «Мергежилиниң эң тергиини» деп мөөрейниң тиилекчилерин шаңнаарының ёзулалы - Арат шөлүнге 
11.00 шакта. 11. «Профи» деп профугланыышкын фестивалы - Арат шөлүнге 10.00- 14.00 шактарда.  
12. Частың байырлалынга тураскаадып, Кызыл хоорайның эге класстар өөреникчилериниң болгаш бичии уруглар аразынга чуруктар мөөрейи – «Енисей» ХКБ-га май 1-де.  
13. «Весна на Заречной улице» кинонуң көргүзүү – «Енисей» ХКБ-га апрель 30-де 18.00 шакта. 
14. Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан комплекстиг хемчеглер – Арат шөлүнге май 1-де 11.00-15.00 шактарда:  
- Кызыл хоорайның ажылчы коллективтериниң байырлалдың парад-чыскаалы; 
- «Тайбың. Күш-ажыл. Май» байырлал концерти; 
- Аныяктарның чогаадыкчы каттыжыышкыннарының «Делегейге - тайбың!» фестивалы;
 - Россияда 2027 чылга чедир Чаштарның он чылынга тураскааткан хемчеглер. 
  III. Спортчу-массалыг хемчеглер 
 15. Тыва Республиканың даг фестивалы – Бай-Тайга кожууннуң Ак-Булук деп черге апрель 28-тен май 2-ге чедир  
16. ТР-ниң пауэрлифтинг талазы-биле чемпионады - «Спорт» муниципалитет албан черинге.  
17. Республиканың эң шыырак болгаш хоочун мөгелериниң аразынга «Хүреш» спорт болгаш концерт комплекизиниң шаңналы дээш национал хүреш маргылдаазы - Хүреш стадионунга май 1-де. 
18. Чаагайжыдылга талазы-биле экологтуг акциялар - май 1-ден 7 хүннеринде.  
19. Аныяктарның байырлал флешмобу – май 1-де. 
20. Ада-чурт дайынының, күш-ажылдың хоочуннарынга байыр чедирери – «Тываның авиа шугумнары» РКБ-ге апрель 30-де. 
21. Чиик атлетика эстафетазы –Советтиг Тываның 5 чылы стадионга май 1-де.  
22. Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан чадаг-терге чарыжы – Кызыл хоорайның кудумчуларынга май 1-де.

Возврат к списку