Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы телефон дамчыштыр Россияның хереглекчилер хайгааралының удуртукчузу-биле чугаалашкан

Тываның Баштыңы телефон дамчыштыр Россияның хереглекчилер хайгааралының удуртукчузу-биле чугаалашкан 25.07.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның хереглекчилер хайгааралының удуртукчузу Анна Попова-биле Барыын-Хемчик эпидемиологтуг байдал талазы-биле чугааны кылган.  
«РФ-тиң күрүнениң кол санитар эмчизи А.Ю. Поповага сагыш човаашкыны дээш четтирдим. Анна Юрьевна-биле Барыын-Хемчик кожуунда эпидемиологтуг байдал дугайында чугаалаштывыс. Сибирь язвазының айыылынга удур бистиң хөделиишкиннеривисти болгаш хемчеглерни шын чорудуп турарывысты бадыткап, херек тарылга эмнерин садып алырынга дузалаарын аазады» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
Республика Баштыңы журналистер-биле Кол редакторлар клувунуң үезинде ужурашкаш, Барыын-Хемчик кожуунда болуушкунну хөөредип азы чажырып болбас деп демдеглээн.
«Амгы үеде Барыын-Хемчик кожуунда сибирь язвазының өөскүп үнгенин чок кылыр дээш карантин хемчеглерин тургускан. Бо хүннүң байдалы-биле алырга, онза айыыл чок. Кожууннуң ийи чурттакчызы сибирь язвазындан аараан деп каразыттырган. Амдыызында чүгле догааштырган анализтер бар. Ынчангаш ол айтырыгны үзе шиитпирлээр дээш, шупту хемчеглерни чорудуп турар бис – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Ук аарыгның халдавыры кончуг өлбес болгаш шыдамык дээрзи билдингир. Бо кожуунга 1934 чылда сибирь язвазы өөскээн турган. Канчаар-даа аажок изиг хүннер база үргүлчүлелдиг чаъстар бо болуушкунга эккелгени чадавас. Кижилерниң амы-тынын камгалаан эмчилер эр-хейлер, оон башка сибирь язвазы – өлүмге чедирип болур айыылдыг аарыг. Ол чүнү чугаалап турарыл дээрге, бис шын хемчеглерни чорудуп турарывысты бадыткаан. Барыын-Хемчик кожуунче мал эмчизи баштаан оперативтиг бөлүктү чорудар дугайында айтыышкынга атты салдым. Роспотребнадзорнуң регион эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак ол ажылды удуртур. РФ-тиң ведомство удуртукчузу Ольга Попова-биле харылзааны бодум тудар мен».

Возврат к списку