Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа арагага удур хоойлуже эдилгелерни киирген

Тываның Чазаа арагага удур хоойлуже эдилгелерни киирген 08.08.2018
Тываның Чазаа арага продукциязын үүрмектеп садар үеге, байдалга база черлерге кызыгаарлаашкыннарны немээрин саналдаан. 
Август 7-де чазак хуралында, республика девискээринге арага продукциязын үүрмектеп садарын күрүнеден таарыштырар база арага аймаан ажыглаарын (ижерин) кызыгаарлаар дугайында амгы хоойлуже эдилгелерни кииргенин сайгарып көрген.  
Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы хоойлу төлевилелин ажылдап кылган. Арага продукциязын үүрмектеп садар үеге, байдалга база черлерге немелде кызыгаарлаашкыннарны эдилгеге-биле киирген. База ол ышкаш республиканың муниципалдыг тургузуглар девискээринге бойдус база техногенниг характерлиг онза байдалды кииргенде, арага продукциязын садарын шуут хораан. 
Арага продукциязын садары хөй-ниитиниң чемненилге черлериниң ачы-дузазынга хамаарышпас.
"Январьның чыкылама сооктарында арага ишкеш, өлүмге таварышкан элээн каш болуушкуннар ужун эдилгелерни киирген. Кышкы үеде агаарның температуразы хөлүн эртир кудулай бергенде, кижиниң амы-тынынга база кадыкшылынга онза айыылдыын Тываның Кадык камгалал яамызы сагындырган. Албан езузунуң статистиктиг көргүзүүнден алырга, 2015 чылда дыңзыг сооктардан 86 кижи чок болган болза, 2016 чылда – 83 кижи.  
Хоойлу төлевилелин хүлээп ап тургаш, арга-арыг өрттери-биле холбаштыр онза байдал чурумун чарлаан үеде, чамдык муниципалдыг тургузугларга арага садарын кызыгаарлаары база чадап чок. Чамдык таварылгаларда арга-арыг өрттериниң өөскүп үнеринге арга-арыгже дыштанып кирген кижилер буруулуг болуру чажыт эвес» - деп, кадык камгалал сайыды Орлан Донгак тайылбырлаан.
Тываның Чазааның бадылааны хоойлу төлевилелин республиканың Дээди Хуралынга (парламентиге) сайгарып көөрү-биле чоруткан. 
«Тыва Республиканың девискээринге арага продукциязын үүрмектеп садарын күрүнеден таарыштырары база арага аймаан ажыглаарынга (ижеринге) кызыгаарлаашкын дугайында» Тыва Республиканың хоойлузун 2011 чылдың ноябрьда хүлээп алганын сагындыраал. Хоойлуда айыттынганы езугаар, Тываның девискээринге араганы 11.00 шактан 15.00 шакка чедир садар. Суббота, улуг-хүнде база ажылдавас байырлал хүннеринде арага садары хоруглуг. Оон аңгыда арага аймаан садар черлерде база кызыгаарлаашкыннар бар.

Возврат к списку